Formuesskatt på arbeidende kapital er feil medisin

Publisert

NHOs eierforum merker seg at regjeringspartnerne Arbeiderpartiet og Senterpartiets har ambisjoner om å bygge hele landet, og om å skaffe jobb til alle. Som private eiere ønsker vi å bidra til dette. Da må vi ha god dialog om hvilken politikk som gjør det enkelt å trygge og utvikle arbeidsplasser over hele landet.

Dette innlegget fra NHOs Eierforum sto på trykk i Dagsavisen tirsdag 26.oktober 2021.

Private bedrifter skaper virksomhet som kommer fellesskapet til gode. Folk får jobb. Andre bedrifter får kunder og leverandører. Det skapes verdier som skattlegges for å finansiere velferdsstaten. Bedriftene er sentrale for å bygge gode lokalsamfunn over hele landet. Gjennom den norske modellen involveres folk i medbestemmelse og partssamarbeid, og på denne måten har Norge blitt et av verdens beste land å bo i.

Norge skal nå gjenreises etter pandemien, og vi skal gjennom en grønn omstilling som skal bygge et grunnlag å leve av når oljeinntektene etter hvert blir lavere. Private eiere har en nøkkelrolle i dette, i et godt samarbeid med myndighetene.

Som bedriftseiere betaler vi gjerne skatt for å bidra til velferd og felles oppgaver. Bedriftene bidrar med selskapsskatt og avgifter, og betaler lønn til ansatte som de skatter av. Eierne betaler utbytteskatt, og kundene betaler merverdiavgift.

Samtidig trenger bedriftene kapital. Vi skal satse på de ansatte og deres kompetanse, og vi skal investere i maskiner, verktøy og utstyr til produksjonen. Vi må ha lager av deler og ferdige produkter. Midlene som betales i formuesskatt kunne vært brukt til dette.

Vi ønsker derfor at skatten på det vi kaller «arbeidende kapital» ikke økes nå, og aller helst fjernes helt. Norge har først og fremst små og mellomstore bedrifter, og vi må som regel dekke inn formuesskatten ved å ta ut utbytte. Da betaler vi også utbytteskatt. Dette gjør at den effektive skatten på arbeidende kapital er betydelig høyere enn selve formueskatten.

Formuesskatt på arbeidende kapital er særlig krevende for eiere av bedrifter som er avhengig av norsk egenkapital. Ingen andre OECD-land enn Norge, Sveits og Spania har denne skatten. Vi anerkjenner at partiene som nå skal styre landet har et klart mål om å sørge for at ulikheten ikke blir for stor. Vi deler også målet om at Norge skal være et samfunn med lav ulikhet. Vi forstår at man kan se formuesskatt som et virkemiddel for å få til dette.

Samtidig ber vi om at dere tenker over hvordan denne skatten samtidig rammer mange små og mellomstore bedrifter i bygd og by. Ikke alle disse har kapital som kan omsettes for å betale formuesskatten. Alle verdier som tas ut av bedrifter bidrar til mindre verdiskaping og mindre trygge arbeidsplasser.

Mange norske eiere frykter nå at kapitalen i større grad vil tappes ut av bedriftene. Vi ber om at blikket løftes, og at vi nå i fellesskap kan diskutere hvordan Norge fortsatt skal være et samfunn med stor grad av likhet. Private bedrifter vil bidra til å bygge hele landet – formuesskatt på arbeidende kapital står i veien for det.

Heine Wang, Nokas-gründer/medeier, leder av NHOs eierforum
Rolf Assev, StartUpLab AS
Trine Lerum Hjellaug, Lerum AS
Ståle Kyllingstad, IKM Gruppen AS
Inger Marie Sperre, Brødrene Sperre AS
Anita Hager, Intek Engineering AS
Arne Møgster, Austevoll Seafood ASA
Siri Stjern-Strøm, Stjern Entreprenør AS
Beate Holm Töpfer, Lillesand Hotell Norge AS
Brynjar Forbergskog, Flyco AS


Les mer

Dette betyr regjeringen Støres statsbudsjett for bedriftene