Mye bra for mindre bedrifter

Publisert

#205

Karl Inge Rekdal t.v., leder av NHOs forum for små og mellomstorebedrifter, gir mye ros til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Men han har også fire forslag til tiltak han ber regjeringen vurdere.

Regjeringen vil satse på de mindre bedriftene i sin nye SMB-strategi. – Dette er et godt utgangspunkt, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Fredag la Regjeringen frem strategien, som gir en god analyse av hva som er viktigst å få gjort noe med raskt.  - Regjeringen har det aller beste utgangspunktet når de vil at små og mellomstore bedrifter skal bidra mest mulig til den samlede verdiskapningen i norsk økonomi i årene fremover, sier Almlid.

Her er regjeringens SMB-strategi.

- Dette er viktig fordi hele 99 prosent av bedriftene her i landet er små eller mellomstore.  Regjeringens strategi er god og NHOs medlemsbedrifter kjenner igjen mange av innspillene vi har gitt underveis. Vi gleder oss til gjennomføringen og utrullingen av konkrete tiltak, sier Karl Inge Rekdal, leder av NHOs forum for små og mellomstorebedrifter. 

NHO håper Regjeringen kommer raskt i gang med tiltak, og mener disse fire områdene bør prioriteres umiddelbart:

FORENKLING: For å kutte saksbehandlingstiden må regjeringen stille krav om at kommunene må ta i bruk utviklede standardiserte behandlingssystemer, for eksempel med en frist på to år fra løsningene er utviklet. Dette vil kutte saksbehandlingstiden til bare noen timer eller dager – så lenge søknaden er komplett og riktig utfylt.

KAPITAL: NHO er glad for at regjeringen i strategien slår fast at den vil redusere formuesskatten på arbeidende kapital.  Det første kuttet må komme allerede i høstens statsbudsjett for 2020.

 KOMPETANSE: Antall studieplasser innen yrkesfagene må tilpasses næringslivets behov.  Det vil si at yrkesopplæringsnemndene må sikres en avgjørende rolle i dimensjoneringen av utdanningstilbudet i fylkeskommunene.

KUNDER: Alle offentlige anbud på over 100.000 kroner må kunngjøres og kontrakter deles opp der det er mulig.  I dag er kravet hele 1,3 millioner kroner. Det har stor betydning for de mindre bedriftene at de får lov til å konkurrere.  Som et eksempel vil en økt markedsandel på to prosentpoeng bety økte inntekter på hele 11 milliarder kroner.