Lønns- og tariffoppgjøret 2014

Lønnsoppgjøret 2017

I år har det vært et mellomoppgjør. Forhandlingene ble holdt mellom NHO og LO/YS på vegne av samtlige landsforeninger og forbund. Partene kom til enighet 14. mars. Vedtakelsesfristen er 18. april. Det er de styrende organer i LO/YS og NHO som skal vedta oppgjøret.

Nyheter

  • TBU-tallene tilsier fortsatt lav lønnsvekst

    Mandag kom Teknisk Beregningsutvalg (TBU) med grunnlaget for det kommende lønnsoppgjøret. Tallene underbygger behovet for fortsatt lav lønnsvekst, ifølge NHO.

    20. februar 2017
  • Enighet med Negotia, Parat og YTF

    – Jeg er glad for at vi nå har blitt enige om revisjon av ny Funksjonæravtale og Salgsfunksjonær­avtale, sier Rolf Negård, forhandlingsleder for NHO.

    2. oktober 2016

Kontakt

Pressekontakt

Disse personer jobber med presse- og mediekontakt i NHO i forbindelse med lønnsoppgjøret og kan kontaktes hvis du har spørsmål. Du kan også bruke pressetelefonen på tlf 480 22 800 som er bemannet døgnet rundt.