NHO Brussel

Confederation of Norwegian Enterprise

Aktuelt

  1. EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi

    I en sirkulær økonomi brukes materialer og produkter flere ganger. EU har fremmet en rekke forslag som skal sikre dette, og i denne artikkelen presenterer vi hva de går ut på, og hvor i prosess de er. Det er ventet at store deler av planen vil være relevant for norske bedrifter.

  2. Europeisk strategi for forsvarsindustri (EDIS) - investere mer, bedre og europeisk

    Tirsdag 5. mars la Kommisjonen frem den mye omtalte strategien for europeisk forsvarsindustri. Hovedmålet er å sikre at EU går fra krisehåndtering til forsvarsberedskap, og helt sentralt ligger ønsket om å kjøpe våpen og ammunisjon laget i Europa, i fellesskap. Sammen med strategien følger 1,5 milliarder euro til det nye initiativet the European Defence Investment Programme (EDIP).