NHOs posisjon i lønnsoppgjøret 2021: Må bidra til å sikre arbeidsplasser og bedrifter

Publisert

Ole Erik Almlid

- Vi må vi sikre at de som har permittert kan ta folkene sine tilbake, og sørge for at sunne bedrifter som sliter på grunn av nedstenging eller smitteverntiltak ikke må si opp sine ansatte, men være motorer i omstillingen, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Det største skillet i landet vårt går mellom de som har jobb og de som ikke har jobb. For NHO handler det nå om å sikre arbeidsplasser og bedrifter. - Jobb er medisin mot ulikhet, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

NHOs representantskap vedtok 11. mars følgende posisjon foran årets lønnsoppgjør
  • Frontfagsmodellen skal ligge til grunn for lønnsdannelsen i Norge.
  • For å sikre bedrifter og arbeidsplasser må lønnsutviklingen ivareta industriens konkurranseevne.
  • Forskjellene mellom ulike næringers inntjening og lønnsevne er større enn noen gang i nyere tid som følge av koronapandemien. Eventuelle sentrale tillegg (generelt tillegg og tillegg til overenskomster som ligger lavt), må ta hensyn til dette.
  • Et høyt innslagspunkt for eventuelle "lavlønnstillegg" knytter lønnstakere i andre tariffområder for nært industriens lønnsnivå. Derfor bør innslagspunktet settes lavere enn det som har vært vanlig de siste årene.
  • Den økonomiske realitet som er lagt til grunn for resultatet i de sentrale forhandlingene skal også gjelde for de forhandlinger som i etterkant skal føres om eventuelle justeringer av minstelønnssatser.

Koronapandemien har det siste året påført norsk økonomi det største tilbakeslaget siden krigen. I privat sektor har både aktiviteten og sysselsettingen falt kraftig. Det er fortsatt registrert over 200 000 helt eller delvis ledige i Norge.

- Dette er ikke et vanlig lønnsoppgjør. Det er et lønnsoppgjør som kommer mens vi står i en krise . Oppgjøret må ikke bidra til å sette flere jobber i fare. Tvert imot, det må gjøre oss i stand til å komme gjennom denne krisen og til å fortsette en bærekraftig omstilling og skape nye jobber, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

 

Bedriftene står skulder ved skulder

Sjokket har rammet usedvanlig skjevt. Mens få bransjer var uberørt av krisen, traff pandemien og smitteverntiltakene først og fremst overnatting, servering, transport og deler av tjenestenæringen

- Forskjellen mellom bransjene er større enn noen gang på grunn av pandemien, det er et enormt sprik med tanke på inntjening og lønnsevne. De hardt rammede bransjene er viktige jobbskapere og en integreringsmotor for mange. Derfor er det ekstra viktig at vi i år gjør alt vi kan for å redde dem.

- I dette oppgjøret opplever jeg at NHO-fellesskapet står stødig sammen, også med de bransjene som sliter. Bedriftene står skulder ved skulder, sier Almlid. 

 

Vi må sikre jobbene

Lønnsevnen i de hardest rammede bransjene er forventet å være svak en god stund fremover. NHOs siste medlemsundersøkelse viser at 4 av 10 bedrifter innen reiseliv frykter at det er reell fare for at de går konkurs.

- Vi må vi sikre at de som har permittert kan ta folkene sine tilbake, og sørge for at sunne bedrifter som sliter på grunn av nedstenging eller smitteverntiltak ikke må si opp sine ansatte, men være motorer i omstillingen. 

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, og det er NHO og LO sentralt som forhandler. Det forhandles kun om lønn, og ikke om andre endringer i tariffavtalene.

Les mer

Lønnsoppgjøret 2021
Lønn: lønnsstatistikk, lønnssystem og lønnspolitikk
Tariffavtaler, lær om tariffoppgjøret, vilkår for å kreve tariffavtale med mer