Lønnsoppgjøret 2021: Nå starter forhandlingene

Publisert

Foto: Trond Gram, LO.

LO overleverte i dag sine krav til NHO, og dermed er lønnsforhandlingene i gang.

Status: Søndag 11. april klokken 14 ble det enighet i årets lønnsoppgjør mellom NHO og LO, og NHO og YS. Partene er omforent om en økonomisk ramme på 2,7 prosent: Enighet i lønnsoppgjøret 2021

- Det viktigste er at folk har en jobb å gå til. Nå må vi redde jobbene og arbeidsplassene, og sette bedriften i stand til å skape nye jobber framover.  Det største skillet i landet vårt går mellom de som har jobb og de som ikke har jobb, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. 

 - Vi tror at vi kan lande et godt lønnsoppgjør, men vi må sikre konkurransekraften til bedriftene. Dette er ikke et vanlig lønnsoppgjør. Det er et lønnsoppgjør som kommer midt i en krise vi ikke har sett siden krigen.  

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, og det er NHO og LO sentralt som forhandler. I et mellomoppgjør forhandles det kun om lønn.

 - Vi må ta hensyn til at forskjellen mellom bransjene er større enn noen gang på grunn av pandemien - det er et enormt sprik med tanke på inntjening og lønnsevne.  Nå må vi ta et ansvar på vegne av de som står i fare for å gå konkurs. Vi må vi sikre at de som har permittert kan ta folkene sine tilbake, og sørge for at bedrifter som sliter ikke må si opp sine ansatte.  

NHOs representantskap vedtok 11. mars følgende posisjon foran årets lønnsoppgjør
  • Frontfagsmodellen skal ligge til grunn for lønnsdannelsen i Norge.
  • For å sikre bedrifter og arbeidsplasser må lønnsutviklingen ivareta industriens konkurranseevne.
  • Forskjellene mellom ulike næringers inntjening og lønnsevne er større enn noen gang i nyere tid som følge av koronapandemien. Eventuelle sentrale tillegg (generelt tillegg og tillegg til overenskomster som ligger lavt), må ta hensyn til dette.
  • Et høyt innslagspunkt for eventuelle "lavlønnstillegg" knytter lønnstakere i andre tariffområder for nært industriens lønnsnivå. Derfor bør innslagspunktet settes lavere enn det som har vært vanlig de siste årene.
  • Den økonomiske realitet som er lagt til grunn for resultatet i de sentrale forhandlingene skal også gjelde for de forhandlinger som i etterkant skal føres om eventuelle justeringer av minstelønnssatser.
Les mer

Lønnsoppgjøret 2021
Lønn: lønnsstatistikk, lønnssystem og lønnspolitikk
Tariffavtaler, lær om tariffoppgjøret, vilkår for å kreve tariffavtale med mer