Disse avtalene omfattes av lønnsoppgjøret

Publisert

Her er de avtalene mellom NHO og LO/YS som er omfattet av lønnsoppgjøret i 2019.

Hvis du har spørsmål om din bedrift er omfattet eller ikke av årets oppgjør, ta kontakt med din landsforening i NHO.

Her er NHOs sjekkliste for bedriftene.

LO-overenskomster omfattet av tariffoppgjøret 2019 (YS nederst i saken):

4             Anleggsoverenskomsten

5             Kraftlinjefirmaer

6             Asfaltarbeid og veivedlikehold-NAF

10           Renholdsoverenskomsten

11           Renhold på land i egen regi

13           Tunnel-, bom- og bruselskaper

14           Vekteroverenskomsten

37           Asfaltarbeid og veivedlikehold-FF

50           Wallboardoverenskomsten

53           Steinindustrioverenskomsten

54           Sandtaksoverenskomsten

55           Bokbindere

56           Trykkerier og grafiske bedrifter

57           Bølgepapp, kartonasjefabrikker m fl

59           Heisfaget

60           Landsoverenskomsten for elektrofagene

62           Kabelmontøroverenskomsten

68           Standardoverenskomsten-HK

70           Butikkoverenskomsten-HK

77           Bilselgeravtalen HK

79           Riksavtalen - Hotell og Restaurant

81           Tannteknikeroverenskomsten

83           Industrioverenskomsten LO - Verksted

88           Industrioverenskomsten LO - Nexans

89           Flyoverenskomsten

91           Biloverenskomsten

101         Elektrokjemisk industri

102         Fiskemel- og fiskefôrindustrien

105         Vaskerier og Renserier

106         Kjemisk teknisk industri

109         Farmasøytisk Industri

116         Frisøroverenskomsten

118         Ambulansefirmaer - LO

123         Forpleiningsbedrifter

124         Landbaser- Industri Energi

125         Oljeboringsbedrifter-Industri Energi

129         Operatøravtalen-Industri Energi

130         Operatørselskaper landvirksomhet (bransjeavtalen)

131         Egg- og Fjærfekjøttindustrien

133         Baker- og konditoroverenskomsten

134         Kjøttindustrien

138         Fiskeindustribedrifter

141         Idun Fabrikker

142         Melkebearbeidende industri

145         Møller og Fôrblanderier

148         Bryggerier, mineralvann- og tobakksfabrikker

152         Margarinfabrikker

158         Vin- og Brennevinsbransjen

159         Fellesoverenskomsten-Treforedling

160         Besetning i ferge- og lokalfart -

165         Redningsselskapet-Besetning

167         Bukseringsrederier-Sjømannsforbundet

170         Havbruksoverenskomsten

174         LKAB-Transportforbundet

183         Speditøroverenskomsten

184         Oljeavtalen

187         Schenker AS

195         Møbel, interiør og trevarebransjene m fl.

197         Laerdal Medical A/S

198         Tekniske funksjonærer-FLT

200         Hotell og Restaurant -arbeidsledere-FLT

201         Rammeavtale for arbeidsledere - byggfag

253         Skipsførere og Styrmenn i ferge- lokal

257         Bukseringsrederier - Norsk Sjøoffisersforbund

258         Redningsselskapet - skipsførere/styrmenn

293         Landforpleiningsavtalen

296         Industrioverenskomsten LO - Teko

299         Store Norske Spitsbergen Grubekompani

301         Parkeringsselskaper

308         Bensinstasjoner-HK

327         Bergindustrien

328         Byggeindustrien

329         Glass og Keramisk Industri

330         Energioverenskomsten

331         Fellesoverenskomsten for byggfag

333         Skianlegg

343         Hustadmarmor A/S - LO

345         Overenskomsten for bilutleie

352         Industrioverenskomsten LO - Teknologi og Data

357         Oljeservicebedrifter- Industri Energi

369         Grossistavtalen - NTF

370         Naturbruksoverenskomsten

377         Transportselskaper i Norge-LO

388         Trafikkpersonell, funksjonærer og redning

390         Service -og vedlikeholdsoverenskomsten

403         Transportselskaper-Taxisentraler-LO

415         Fritids- og aktivitetsavtale

416         Malmtrafikk AS

434         Malmtrafikk AS lokomotivpersonalet

441         Serigrafioverenskomsten

453         Norges Blindeforbund og Oslo Kinematografer

456         Medieoverenskomsten

457         Avisbudavtalen

466         Forskning og undervisning

470         Luftfartsoverenskomsten - HK

471         Besetning på passasjerskip i kystfart

472         Besetning på lasteskip i kystfart

473         Skipsførere og styrmenn - Passasjerskip kystfart

474         Skipsførere og styrmenn – Lasteskip i kystfart

477         Miljøbedrifter i Norge - LO

478         IKT -overenskomsten

481         Pleie- og omsorgsoverenskomsten

485         Telenor

487         AMB-overenskomsten

501         Bussbransjeavtale-LO

507         Besetning-skoleskipene Gann og Sjøkurs

509         Styrmenn, elektrikere på skoleskipene

512         Mat- og drikkevareindustrien

519         Sjokolade-, sukkervare- og snacksoverenskomsten

521         Dyrepleiere og klinikkassistenter

523         Meieriindustrien - NNN

525         Jordbruk og Gartneri

543         Flykabinavtale SAS Norsk Kabinforening

559         Jernbane-overenskomsten

560         Havne- og terminaloverenskomsten

567         Overenskomst for avis, avistrykkerier og pakkerier

Hvis du har spørsmål om din bedrift er omfattet eller ikke av årets oppgjør, ta kontakt med din landsforening i NHO.

 

YS-overenskomster omfattet av oppgjøret 2019:

210         Rammeavtale for bilselgere - Negotia

213         Presse- og medieoverenskomsten del I - Parat

217         Flykabinavtalen SAS - Parat

218         Hotell og restaurant - arbeidslederavtale - Parat

219         Industrioverenskomsten YS - Verksted

224         Oljeoverenskomsten-YS/Parat/Negotia/Safe

225         Flyoverenskomsten - Parat

226         Riksavtalen - Hotell og restaurant - Parat

227         Grossistavtalen - YTF

228         Vekteroverenskomsten - Parat

229         Flyavtalen - avtale A

230         Flyavtalen - avtale B

284         Operatør-, oljeborings- og forpleiningsbedrifter - Safe

315         Biloverenskomsten - Parat

325         Ambulansefirmaene -YS/Delta

351         Speditører - YTF

360         Tømmermåleroverenskomsten

378         Transportselskaper i Norge - YS

399         Byggeindustrien - Parat

404         Transportselskaper-Taxisentraler - YS

414         Fellesoverenskomsten for byggfag - YS

438         Elektrofagene - YS/Parat

440         Fiskeindustrioverenskomsten - Parat

446         Industrioverenskomsten YS - Teknologi og Data

462         Parkeringsselskaper - YS

483         Miljøbedrifter i Norge - YS

488         Oljetransportavtalen - Parat

492         Energioverenskomsten - YS/Parat

496         Industrioverenskomsten YS - Teko

500         Asfaltarbeid og veivedlikehold

502         Bussbransjeavtale-YS

505         Landbase - Parat

506         Renholdsbedrifter - Parat

516         Seismikkbedrifter

520         Service- og vedlikeholdsoverenskomsten - Parat

526         Brønnserviceavtale - SAFE

529         Industrioverenskomsten YS - Nexans

531         Norsk Stein AS - Bergindustri med YTF og YS

533         AFIS personell samt brann- og redningstjenesten ved lufthavner

535         Fiskemel- og fiskefôrindustrien - Parat

536         Barne- og ungdomsverntjenesten

540         Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter YS/NHO

574         Redningsselskapet – Besetning - Delta

575         Redningsselskapet – Maskinister - Delta

576         Redningsselskapet – Offiserer - Delta