Fagforbundet trapper opp streiken i private omsorgsboliger

Publisert

NHO mottok 26. januar ny plassfratredelse på overenskomst 453 fra Fagforbundet hvor 24 arbeidstakere i 18 bedrifter tas ut i streik.

Til sammen har Fagforbundet 144 medlemmer i streik fordelt på 18 bedrifter.

Bedriftene som er omfattet av plassfratredelsen har fått informasjon om hvilke medarbeidere som er tatt ut i streik. Fagforbundet kan utvide streiken med 4 dagers frist. Dersom det skjer vil de bedriftene som blir berørt bli kontaktet direkte.