Streik på sykehjem, hjemmetjenester, alarmsentral og rehabilitering

Nyhet, Lønnsoppgjør

Publisert

Det ble kvelden 19.januar klart at Fagforbundet og NHO Service og Handel ikke kom til enighet i meklingen for bedrifter omfattet av Pleie- og omsorgsoverenskomsten. Det iverksettes med dette streik for 7 virksomheter fra og med kl. 24.00 natt til onsdag 20. januar. Til sammen 15 medlemmer av Fagforbundet er tatt ut i streik.

Meklingen har pågått siden mandag mellom Fagforbundet og NHO Service og Handel. Konflikten gjelder sykehjem, hjemmetjenester og annen omsorg, alarmsentral og rehabilitering

- Vi har strukket oss langt, men klarte dessverre ikke å unngå konflikt, sier Sigbjørn Mygland, direktør for arbeidsliv i NHO Service og Handel.

Bedriftene som er omfattet av plassfratredelsen har fått informasjon om hvilke medarbeidere som er tatt ut i streik. Fagforbundet kan utvide streiken med 4 dagers frist. Dersom det skjer vil de bedriftene som blir berørt bli kontaktet direkte.

Spørsmål i forbindelse med streiken
rettes til NHO Service og Handel på
epost: advokat@nhosh.no eller tel: 476 87 384