Tvungen lønnsnemnd i private omsorgsbedrifter

Publisert

Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd i streiken om overenskomst 453 og 536 i private og ideelle omsorgsbedrifter.

– Vi registrerer at regjeringen har funnet grunn til å bruke tvungen lønnsnemnd i streiken om overenskomst 453 og 536 i private og ideelle omsorgsbedrifter. Arbeidstakerorganisasjonene har bekreftet at de streikende vil ta opp arbeidet i morgen tidlig. Med det er en krevende konflikt nå avsluttet. NHO vil legge til rette for godt samarbeid fremover, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

–  Vår intensjon har hele tiden vært å finne en forhandlingsløsning med Fagforbundet og Parat. Vi sendte begge fagforeningene et tilbud 13.januar som et forslag til løsning og videre forhandlinger, dette tilbudet ble også formidlet muntlig. Vi har jobbet med å gi svar på tilbudet som Fagforbundet sendt til oss sist uke. Deres forslag til løsning var så omfattende at vi hadde behov for å bruke tid på å gjennomgå det før vi kunne gi en tilbakemelding, dette ble også formidlet til fagforbundet fredag ettermiddag. Vi fikk derfor ikke gitt svar på det siste tilbudet fra Fagforbundet før regjeringen sin avgjørelse om tvungen lønnsnemnd kom, sier Melsom.

Helsetilsynet mener streiken truet liv og helse ved en institusjon som følger opp særlige sårbare og utsatte personer med sammensatte behov.

Se Arbeids- og sosialdepartementet sin pressemelding om saken.