Arbeidsrett - prosedyrebistand fra NHOs advokattjenester

Illustrasjon av paragraf, lovbøker og dommerklubbe

Foto: NHO

NHOs advokattjenester er blant de største arbeidsrettslige fagmiljøer i landet. Våre advokater har bred prosedyreerfaring fra Arbeidsretten og alminnelige domstoler og prosederer jevnlig for Høyesterett.

Våre advokater fører saken for deg for domstolene dersom du har en arbeidsrettslig tvist som oppsto etter at bedriften ble medlem i NHO. Advokatene i NHOs advokattjenester har bred erfaring fra alminnelige domstoler, Arbeidsretten samt EFTA domstolen. De har bakgrunn fra advokatvirksomhet i større advokatfirmaer, fra bedrifter, forvaltningen og domstolene. Tre av advokatene har møterett ved Høyesterett. 

Vi behandler årlig rundt 200 rettssaker innenfor:
 • Oppsigelse knyttet til arbeidstakers eget forhold
 • Nedbemanning og permittering
 • Feriespørsmål
 • Sykefraværsproblematikk
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Varsling
 • AFP - spørsmål
 • Innleie av arbeidskraft
 • Kollektiv arbeidsrett – opprettelse og tolkning av tariffavtaler og tvister knyttet til tariffavtaler

I tillegg til å prosedere saker i retten, arbeider vi med arbeidsrettslige spørsmål opp mot myndighetene, i utvalgsarbeid og i politiske prosesser. Vi skriver artikler til juridiske publikasjoner og har gitt ut bøker innen arbeidsrett for undervisningsformål og for praktikere. Vi bistår organisasjonen i kollektivrettslige spørsmål og holder også kurs og foredrag for medlemsbedrifter og i juridiske kretser.

Gunstig medlemspris

Som medlem får din bedrift en svært gunstig pris på prosedyrebistand i arbeidsrettslige saker. Vi er opptatt av at våre medlemsbedrifter skal bli godt fornøyd med bistanden fra oss.

Fra 1. mars 2022 gjelder slike vilkår:

 • Våre advokater prosederer saker over hele landet.
 • Timehonorar er kr 1250,- eks. mva.
 • Vi er opptatt av nærhet til våre medlemmer og forbereder sakene hos våre medlemsbedrifter så langt det lar seg gjøre.
 • Reisetiden ut til bedriftene faktureres ikke.
 • Som medlem er du garantert at endelig fakturabeløp ikke vil overstige 200 000,- pr oppdrag.

Avdelingen tar ikke saker knyttet til yrkesskadede. For å kunne betjene våre medlemmer på best mulig måte er det viktig at søksmål sendes oss straks bedriften har mottatt dette.

Kontakt oss

For detaljerte oppdragsvilkår kan du kontakte:

Alexander Cascio
Avdelingsdirektør NHOs advokattjenester

Telefon: 99442554

Oversikt over ansatte i NHOs advokattjenester med CV


Om annen juridisk hjelp gjennom ditt medlemskap i NHO

Ved behov for juridisk rådgiving i ansettelsesforhold kan du også ringe vårt sentralbord på 2308 8000. De setter deg i kontakt med din landsforerning eller ditt regionale NHO-kontor.