NHO

Innhold

Arbeidsrett - prosedyrebistand fra NHOs advokattjenester

NHO Advokater

Våre advokater har bakgrunn fra advokatvirksomhet i større advokatfirmaer, fra bedrifter, forvaltningen og domstolene.

NHOs advokattjenester er blant de største arbeidsrettslige fagmiljøer i landet. Våre advokater har bred prosedyreerfaring fra Arbeidsretten og alminnelige domstoler og prosederer jevnlig for Høyesterett.

Våre advokater fører saken for deg for domstolene dersom du har en arbeidsrettslig tvist. Advokatene i NHOs advokattjenester har bred erfaring fra alminnelige domstoler, Arbeidsretten samt EFTA domstolen. De har bakgrunn fra advokatvirksomhet i større advokatfirmaer, fra bedrifter, forvaltningen og domstolene. To av advokatene har møterett ved Høyesterett. 

Vi behandler årlig opp mot 300 rettssaker innenfor:

 • Oppsigelse knyttet til arbeidstakers eget forhold
 • Nedbemanning og permittering
 • Feriespørsmål
 • Sykefraværsproblematikk
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Varsling
 • AFP - spørsmål
 • Innleie av arbeidskraft
 • Kollektiv arbeidsrett – opprettelse og tolkning av tariffavtaler og tvister knyttet til tariffavtaler

I tillegg til å prosedere saker i retten, arbeider vi med arbeidsrettslige spørsmål opp mot myndighetene, i utvalgsarbeid og i politiske prosesser. Vi skriver artikler til juridiske publikasjoner og har gitt ut bøker innen arbeidsrett for undervisningsformål og for praktikere. Vi bistår organisasjonen i kollektivrettslige spørsmål og holder også kurs og foredrag for medlemsbedrifter og i juridiske kretser.

Gunstig medlemspris

Som medlem får din bedrift en svært gunstig pris på prosedyrebistand i arbeidsrettslige saker. Vi er opptatt av at våre medlemsbedrifter skal bli godt fornøyd med bistanden fra oss.

Fra 1. april 2018 gjelder slike vilkår:

 • Våre advokater prosederer saker over hele landet.
 • Timehonorar er kr 1200,- eks. mva.
 • Vi er opptatt av nærhet til våre medlemmer og forbereder sakene hos våre medlemsbedrifter så langt det lar seg gjøre.
 • Reisetiden ut til bedriftene faktureres ikke.
 • Som medlem er du garantert at endelig fakturabeløp ikke vil overstige 200 000,- pr oppdrag.

Avdelingen tar ikke saker knyttet til yrkesskadede. For å kunne betjene våre medlemmer på best mulig måte er det viktig at søksmål sendes oss straks bedriften har mottatt dette.

Kontakt oss

For detaljerte oppdragsvilkår kan du kontakte:

Margrethe Meder 

Avdelingsdirektør

margrethe.meder@nho.no
91731919


Oversikt over ansatte i NHOs advokattjenester med CV


Annen advokathjelp gjennom ditt medlemskap i NHO

Arbinn.no - NHOs nettside som gir deg advokaten rett i lomma
Advokathjelp ved offentlige anskaffelser
Forretningsjurdiske tjenester

Ved behov for juridisk rådgiving i ansettelsesforhold kan du også ringe vårt sentralbord på 2308 8000. De setter deg i kontakt med din landsforerning eller ditt regionale NHO-kontor.