Foredrag og læringsspill til skoleklasser

Vi tilbyr skoleklasser i Oslo og omegn foredraget Europatimen og det interaktive læringsspillet Vinn-vinn. Disse kan bestilles her. NHO Besøkssenter er lagt ned. PS. Ikke benytt Internett Explorer ved bestilling - bruk Google Chrome eller Edge.

Les om våre tilbud:

Vinn-vinn

Vinn Vinn er et interaktivt læringsspill for elever i videregående skole om trepartssamarbeidet, arbeidslivet og den norske modellen.

Gjennomføring
Sted: Et veilederteam fra NHO/LO kommer på besøk til ditt klasserom.
Tidsbruk: To skoletimer - det vil si 90 minutter.

Les mer om Vinn-vinn

Europatimen

Europatimen er et tilbud til skoleklasser som ønsker å lære om EU-samarbeidet og dets konsekvenser for Europa og Norge. Tilbudet gjennomføres ute på din skole.

Spørsmål vi tar opp

  • Hvordan fungerer egentlig EU?
  • Hvorfor behøver vi et regionalt samarbeid i en globalisert verden?
  • Hvilken betydning har EU-samarbeidet for deg og meg?


Foredraget dekker kompetansemål i samfunnsfag, og er samtidig relevant i andre fag som historie, samfunnsøkonomi og engelsk.

Europatimen tar 60 minutter. 

Les mer og bestill Europatimen