Konsernsjef i Yara Svein Tore Holsether er valgt som ny president i NHO

Publisert

Konsernsjef i Yara Svein Tore Holsether. Foto: Yara.

NHOs generalforsamling har valgt Svein Tore Holsether (48) som norsk næringslivs hovedtillitsvalgt, og leder av NHOs styre. Holsether er konsernsjef i Yara. Han overtar etter Arvid Moss, som har hatt presidentvervet siden 2017.

NHO-presidentens viktigste oppgave er å representere norsk næringsliv, og å støtte og utfordre NHOs administrasjon i arbeidet med ambisjonene og politikken i NHOs veikart for fremtidens næringsliv. Veikartet viser Norges vei ut av krisen og inn i en digital, global og grønnere fremtid med konkurransedyktige små og store bedrifter og trygge arbeidsplasser i hele landet.

- Han er strategisk og visjonær, og har et godt innblikk i den norske samarbeidsmodellen. Han ønsker på vegne av norske bedrifter å ta en ledende rolle for at landet skal komme styrket gjennom den energiomstillingen vi er midt oppe i, og at næringene som har slitt under pandemien må kunne komme styrket tilbake. Holsether har også en egen evne til å bygge gode relasjoner til mennesker på alle nivå, sier valgkomiteens leder Tor Arnesen.

Holsether har lang erfaring fra norsk næringsliv. Han har vært konsernsjef i Yara siden 2015. Holsether var tidligere konsernsjef i SAPA og han var mange år i Orkla og Elkem. Han har økonomiutdannelse fra University of Utah i USA.

- Valgkomiteen har lagt vekt på Holsethers brede industrierfaring, ikke minst internasjonalt med styrkingen av Yaras globale markedsposisjon de senere årene. Han har engasjert seg i internasjonale fora for å bidra til bærekraftig utvikling og er sterkt engasjert i å oppnå lavere klimautslipp og grønn omstilling, sier Arnesen.

NHOs president velges for to år, og kan maksimalt sitte som president i fire år.

- Det er en ære å bli valgt som styreleder i NHO. Det grønne skiftet gir norsk næringsliv enorme muligheter. Vi har naturlig tilgang på grønne energikilder, men vi må handle før vinduet lukker seg. De neste fire årene avgjør de neste 40, og jeg mener det påligger de store selskapene et spesielt ansvar for å gå i front og trekke med seg de små og mellomstore bedriftene. Jeg vil vie min tid som styreleder til å jobbe for bærekraftig økonomisk vekst, jobbskaping og grønn eksportrettet industri, sier nyvalgt NHO-president og konsernsjef i Yara Svein Tore Holsether.

Grete Aspelund, adm. direktør i Sweco Norge AS, ble valgt til visepresident. Hun har sittet i NHOs styre siden 2017, og representerer på en god måte kontinuitet. I tillegg sto fire nye styremedlemmer på valg.

 

Les mer

NHOs styre