NHOs forum for bærekraft

NHOs forum for bærekraft er et nettverk for NHOs medlemmer som har operasjoner utenfor Norges og Europas grenser.

Næringslivet har både et ansvar og enorme muligheter. Bedrifter som lykkes med å utvikle nye forretningsmodeller som kombinerer økt lønnsomhet og økt bærekraft vil bli fremtidens vinnere. Norske bedrifter er vant til å operere og finne løsninger under tydelige rammevilkår innen bl.a. klima, miljø og anstendig arbeid. Eksport av teknologi og bærekraftige løsninger til fremvoksende økonomier og utviklingsland vil gi Norge flere ben å stå på og bidra til å skape nye norske arbeidsplasser.

NHOs forum for bærekraft gir innspill til NHOs politikkutforming på relevante områder og er også en møteplass for erfaringsutveksling. Nettverket arrangerer også større seminarer som er åpne for alle medlemmer og andre interesserte.

NHOs forum for bærekraft har rundt 20 medlemmer og ledes for tiden av Nina Schefte som leder Hydros avdeling for Social Responsibility.