Publikasjoner

5 resultater

Type dokument
Velg område
5 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. NHO rapport mobilitet 2040

  På oppdrag fra NHO, NHO Logistikk og Transport, NHO Transport, NHO Sjøfart, NHO Luftfart og Abelia har Sprint Consulting og Beta Mobility laget rapporten "Mobilitet 2040".

 2. Samferdselsløftet nr. 5 - 2025-2036

  Gode transportårer har alltid vært viktige forutsetninger for at folk skal kunne bo og arbeide i hele landet. Et velfungerende samfunn er avhengig av god mobilitet. Det binder landet sammen, det gir gode forbindelser med utlandet, og det skaper attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner.

 3. Samferdselsløftet - Næringlivets samferdselspolitikk 2022-2033

  Samferdselsløftet utdyper og konkretiserer de politiske løsningene som må på plass de neste årene for at vi skal lykkes med en mer effektiv ressursbruk og en fremtidsrettet infrastruktur som stimulerer til næringsutvikling i hele landet.

 4. På ville veier – om avgifter, insentiver og finansiering i veisektoren

  En ny rapport viser at dagens veifinansiering ikke er bærekraftig og at næringslivet bærer en stadig større andel av brukerfinansieringen av veiene.

 5. Årsaker til kostnadsøkninger i norske vegprosjekt

  Årsaken til at mange store veiprosjekter blir mye dyrere enn det som opprinnelig ble anslått, er at omfanget øker.