NHO

Innhold

Dokument, Samferdsel

Publisert

Årsaker til kostnadsøkninger i norske vegprosjekt

Årsaken til at mange store veiprosjekter blir mye dyrere enn det som opprinnelig ble anslått, er at omfanget øker.

På oppdrag fra NHO har Norconsult gått gjennom kostnadsutviklingen i store veiprosjekter. I rapporten blir endringer i innhold, økt omfang eller endrede forutsetninger for prosjektet i de tidlige faser, pekt på som de viktigste grunnene til økningene. Flere eksempler presenteres i rapporten.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: