Næringsvennlig lovgivning og forenkling

Næringsvennlige regler må være et eget mål i næringspolitikken, sier NHO i dette politikkdokumentet.

Reguleringer griper direkte inn i bedriftenes hverdag og har stor betydning for verdiskapingen. NHO gjør derfor rede for hvordan myndighetene bør innrette arbeidet med forenkling.

NHO mener at det må være høy terskel for å gripe inn med nye reguleringer. Bestemmer myndighetene seg for å regulere, må de ta hensyn til behovene i bedriftene og sørge for at forslagene er bedre forberedt enn i dag. I dokumentet er det forslag om dette.

Last ned politikkdokumentet her