NHO

Innhold

Næringsvennlig lovgivning og forenkling

Næringsvennlige regler må være et eget mål i næringspolitikken, sier NHO i dette politikkdokumentet.

Reguleringer griper direkte inn i bedriftenes hverdag og har stor betydning for verdiskapingen. NHO gjør derfor rede for hvordan myndighetene bør innrette arbeidet med forenkling.

NHO mener at det må være høy terskel for å gripe inn med nye reguleringer. Bestemmer myndighetene seg for å regulere, må de ta hensyn til behovene i bedriftene og sørge for at forslagene er bedre forberedt enn i dag. I dokumentet er det forslag om dette.

Last ned politikkdokumentet her

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: