Er Agder rigget for omstilling?

3. apr 2024, kl. 13.00–15.00
Noroff - Kristiansand, auditorium 1 Påmeldingsfrist 02.04.2024
Vann med soloppgang/solnedgang

Er Agder rigget omstilling og skaper vi vekstbedriftene vi trenger?

 

Norges næringsstruktur er preget av olje, fisk og aluminium - den såkalte sardinboksen. Frem mot 2050 må Norges næringsstruktur bli mer bærekraftig og mindre sårbar.

For å imøtekomme omstillingsutfordringene Norge står ovenfor er vekst innenfor nye næringer avgjørende for vår fremtidige verdiskapning. Vi må eksportere flere komplekse produkter og selge flere tjenester til andre land for å opprettholde verdiskapningen. Vi må klare å skalere opp nye bedrifter og nye jobber. Men er vi på riktig vei? Klarer vi å omstille oss, og klarer vi å skalere opp de bedriftene vi starter?  

NHO Agder inviterer derfor til Agder i omstilling. På arrangementet vil du få høre om NHO Agder sitt initiativ NHO Skalering og få en oversikt over startups og scaleups i regionen fra Menon Economics. I tillegg vil du få en oppdatering i hvordan omstillingen i Norge går gjennom Abelia sitt omstillingsbarometer.

Program

 • Velkommen – Høye Høyesen, regiondirektør NHO Agder
 • Noroff, Christian Stavik
 • NHO Agder Skalering – Mats Winther Maltby, prosjektleder
 • Omstillingsbarometeret – Nils Ola Widme, Abelia
 • Startups og Scaleups i Agder. Maja Olderskog Albertsen, Menon Economics
 • Panel: Hvordan skaper vi et best mulig økosystem for skalering og innovasjon?
  • Roy Mersland, Universitetet i Agder
  • Høye Høyesen, NHO Agder
  • Ann Camilla Schulze Krogh, Universitetet i Agder
  • Steffen Pauschert, Oxidane venture

Det er en plassbegrensing på 90. Man settes på venteliste dersom arrangementet har nådd max kapasiteten.