Innspillsmøte: Søkertall til videregående skoler i Agder - skoleåret 2024/2025

5. apr 2024, kl. 09.00–09.45
Digitalt Teams Gratis Påmeldingsfrist 4. april

Neste skoleårs søkertall til de videregående skoletilbudene i Agder er klare. Agder fylkeskommune presenterer forslag til justert tilbudsstruktur fra høstens planlagte skoletilbud, og NHO er klar til å gi sine innspill på møte i Yrkesopplæringsnemnda 9. april. I forkant av saksbehandlingen inviterer vi våre medlemsbedrifter til et digitalt møte.

Hver vår behandler NHO, gjennom sin posisjon i Yrkesopplæringsnemnda, politisk sak om justert tilbudsstruktur for videregående skoler i Agder basert på søkertall. Vi inviterer medlemsbedrifter inn i prosessen for å få med deres innspill gjennom digitalt innspillsmøte fredag 5. april. 

Vårsaken om tilbudsstruktur i de videregående skolene i Agder er en justeringssak med bakgrunn i søkbare skoletilbud som ble politisk behandlet høsten 2023. Justeringssaken tar utgangspunkt i søkertallene til videregående utdanning 1. mars.

Selve saken med justert forslag til tilbudsstruktur for videregående skoler i Agder - skoleåret 2024/2025 vil være klart fra Agder fylkeskommune ca 3. april og saken skal til behandling i Yrkesopplæringsnemnda tirsdag 9. april. Endelig beslutning i saken om tilbudsstruktur behandles i Hovedutvalg for utdanning og folkehelse tirsdag 16. april. 

Det digitale innspillsmøtet ledes av seniorrådgiver Anne Klepsland Simonsen, som er NHOs representant og leder av Yrkesopplæringsnemnda i Agder fylkeskommune. Du er også velkommen til å ta kontakt direkte for å gi dine innspill anne.klepsland.simonsen@nho.no og telefon 452 81 996.