- Miljø og bærekraft vil bli lønnsomt

Nyhet, NHO Agder

Publisert

Øyvind Svendsen er daglig leder i Gorines AS.

- Vi investerer i bærekraft fordi vi mener det vil bli lønnsomt, sier daglig leder Øyvind Svendsen i Gorines. I august ble den nye fabrikken i Lillesand offisielt åpnet. Som en del av investeringen på 150 millioner kroner har de fått det som kanskje er matbransjens mest energieffektive produksjonsanlegg.

Den offisielle fabrikkåpningen ble kraftig forsinket av pandemien, så driften i de nye lokalene har pågått lenge allerede. Men først nå i august var det altså mulig å få til et ordentlig åpningsarrangement – med snorklipping og alt som hører til.

Ventet rask vekst

Øyvind Svendsen innrømmer at oppstarten i ny fabrikk ble mer krevende enn de hadde planlagt. Etter at produksjonskapasiteten ble mer enn tredoblet sammenlignet med hva de hadde tilgang på før fabrikken i Lillesand stod ferdig, så var alt lagt til rette for rask vekst. Men koronapandemien ville det annerledes. Våren 2020 så veldig mye mørkt ut. Likevel snudde pilene raskere enn de fryktet. Fjoråret endte med en omsetning på 102 millioner kroner. Det var ikke nok til å unngå røde tall, men det ga forhåpninger om bedre tider – og for eierne var det en bekreftelse på at satsingen på nye fabrikklokaler var riktig, selv om timingen kanskje ikke var helt ideell.

- I år regner vi med å passere 135 millioner kroner i omsetning, og vi vil å gå i balanse, sier Øyvind Svendsen.

Gorines har etablert seg som en sterk merkevare på Sørlandet, spesielt kjent for sine gode salater og dressinger. I tillegg til det som produseres under egne merkevarer, driver bedriften også leieproduksjon. I dag er det 37 medarbeidere i virksomheten som egentlig startet som en del av en ferskvaredisk i en dagligvareforretning.

- Min bror Ove og jeg drev flere dagligvareforretninger på Sørlandet, men da mer ble sentralt styrt i kjedene, ble det naturlig for oss å se på muligheten for å kunne drive med egen produksjon isteden, forteller Øyvind Svendsen.

Steg for steg

Ferskvareavdelingene i butikkene fikk veldig gode tilbakemeldinger på salater og andre produkter som ble produsert i butikken. Med utgangspunkt i de beste oppskriftene og kunnskaper om både råvarer og produksjonsprosesser som kunne ta vare på de unike smakene, gikk de i gang.

- Vi startet i et leid kjellerlokale og har vokst steg for steg, forteller Øyvind Svendsen. Underveis har de også gjort noen oppkjøp som har bidratt til vekst, eksempelvis Engerviks Fabrikker lokalisert i Lindesnes. Og etter hvert ble behovet for samlokalisering og moderne produksjonslokaler veldig åpenbare. – Da vi fant tomten her på Kjerlingland ved Lillesand, så falt alle brikkene på plass, sier den daglige lederen.

Avanserte systemer

Når et nytt produksjonslokale skulle bygges, så var det avgjørende for bedriften å ta vare på de kvalitetene som har kjennetegnet bedriftsfilosofien over tid. Derfor ble bærekraft veldig tidlig et viktig mål. Resultatet har blitt et svært moderne anlegg med solceller på taket, avanserte energistyringssystemer, kjøling via 15 brønner som er 250 meter dype og stor batteribank som tar vare på energien de ikke får brukt. I tillegg til å spare store energikostnader, vil bedriften også kunne selge overskuddsenergi på strømmarkedet når forholdene tilsier det.

Det nye fabrikkanlegget i Lillesand var naturligvis et enormt løft for bedriften der de to brødrene fortsatt er eiere. Foreløpig har de takket pent nei til alle som har vist interesse for å kjøpe virksomheten.

- Nå har vi lagt grunnlaget for de neste 20 årene. Vi må likevel utvikle oss videre. Den dagen vi måtte tenke at det vi gjør er "godt nok", så bør vi nok finne noe annet å holde på med. En virksomhet som dette må hele tiden ha noe å strekke seg etter. Fremgang drives av at man hele tiden må tenkte nytt. Det betyr ikke at man må gjøre alt samtidig. Vi har bygget stein på stein, sier Øyvind Svendsen.

Bærekraft er lønnsomt

Og selv om de i dag kanskje har bransjens mest klima- og energivennlige produksjonsanlegg, så vil miljø og bærekraft til å være en viktig driver for videre innovasjon i årene som kommer.

- Det har skjedd mye når det gjelder miljø og bærekraft de fem-seks siste årene. Men vi må videre. Vi ser både på emballasje, på produktutvikling og produksjonen. Vi gjør dette både for vi mener det er riktig å satse bærekraftig, men også fordi vi mener det vil bli lønnsomt for bedriften, understreker Øyvind Svendsen.

Han ser det allerede i regnskapene i form av lavere energikostnader. Mindre emballasje er også et område som er lønnsomt å satse på, samtidig som det er miljøvennlig.

- Kundene vi leverer til, er også opptatt av miljø og bærekraft. Derfor er det viktig for oss å vise dem at vi er gode på dette områder. Og det handler om hele verdikjeden. Vi er jo også opptatt av råvarer vi kjøper inn, som reker, oljer og fisk, produseres på en bærekraftig og forsvarlig måte, understreker han.

De ansattes rolle

Parallelt med dette er Gorines også svært opptatt av å ta vare på de ansatte. Dyktige medarbeidere har vært en helt nødvendig forutsetning for å utvikle bedriften til det den er i dag.

- Da vi flyttet all produksjon til Lillesand, var vi engstelige for at de som jobbet i Lindesnes ville føle at arbeidsveien ble for lang. Jeg husker vi innkalte til allmøte for å presentere planene. Min frykt var at de ansatte ville reagere negativt på flytting. Men de ga uttrykk for det motsatte. De var glade for at bedriften ville satse videre. Vi har også kjøpt inn firmabiler og lagt til rette for "kompiskjøring", slik at medarbeidere som fikk lengre reisevei nå kan kjøre sammen til og fra jobb, forteller Øyvind Svendsen.

Gorines ser lyst på fremtiden og tror på bærekraftig vekst også i årene som kommer. Men Øyvind Svendsen har en bønn til de nyvalgte stortingspolitikerne. – Vi bruker for mye tid på rapportering og dokumentasjon overfor myndighetene. Det burde være mulig å digitalisere mer av dette og forenkle hverdagen.