- Endringer skaper trygghet

Publisert

MÅNEDENS BEDRIFT JUNI: Jan Lindal mottar utmerkelsen som månedens bedrift i juni av regiondirektør Høye Høyesen.

Jan Lindal mottar utmerkelsen som månedens bedrift i juni av regiondirektør Høye Høyesen. Foto: NHO

Da Jan Lindal startet som byggmester, fant han først ut hva andre byggmestre tok betalt. Så la han seg 10 kroner høyere i timepris. - Mitt utgangspunkt var at vi var bedre enn de andre, smiler gründeren.

Jan Lindal var 23 år da han startet som byggmester. I starten var de tre ansatte. I dag omfatter Lindal Gruppen en hel rekke selskaper som til sammen har 85 medarbeidere. 

- Den første vi ansatte som lærling, er fortsatt ansatt hos oss nå 35 år senere. Det forteller noe om at folk trives hos oss. Og det viser at humankapital skaper realkapital, mener Jan Lindal.

Nå er Lindal Hus kåret som månedens bedrift av NHO Agder. I begrunnelsen for tildelingen heter det: 

Lindal Hus og de øvrige selskapene i Lindal Gruppen har utviklet seg til å bli hjørnesteinsbedrifter i østregionen med viktige arbeidsplasser og betydelig verdiskaping. Med gründeren Jan Lindal i spissen har bedriften kommet seg gjennom krevende utfordringer og gradvis bygd seg opp til å bli en stor regional aktør som har tatt betydelig samfunnsansvar. Lindal-selskapene har hatt en målrettet satsing også på unge medarbeidere og bidratt til kompetanseutvikling i bransjen. Lindal-selskapene er også gode eksempler på betydningen av lokalt eierskap i næringslivet, blant annet gjennom oppkjøp som bidrar til å bevare arbeidsplasser og kompetansemiljøer i regionen.  

Flere bein å stå på

Lindal Gruppen omfatter i dag 10 ulike selskaper.  - Det gir oss flere bein å stå på, konstaterer Lindal selv. 

Han vet av erfaring at byggebransjen også kan bety tøffe møter med nedgangstider - og noen ganger også prosjekter som påfører virksomheten tap. Derfor handler mye om stadig arbeid for forbedring, samtidig som det også er viktig å gripe muligheter som kommer. 

- Vi jakter alltid 25 prosent forbedring i alt vi holder på med. Egentlig er det vel alltid "lean" vi har holdt på med, selv om vi aldri har kalt det for "lean". Hos oss heter det "T25", sier Jan Lindal og forklarer dette med at han i en tidlig fase etablerte et tett samarbeid med Tom Nysted som blant annet ble konsernsjef i Agder Energi. Lindal lærte mye av dette samarbeidet.

- Vi er blitt ekstremt gode på å være endringsvillige. Slik jeg ser det ligger det mye trygghet i endringer. Det gir oss jo en sikkerhet for at vi skal videre, sier han.

Lindal Hus, som fortsatt er det sentrale selskapet i Lindal Gruppen, er et byggefirma som påtar seg små og store oppdrag. Men i tilknytning til dette selskapet, har de også utvidet med entreprenørvirksomhet, eierskap i et arkitektfirma. eiendomsutvikling og mer industrialisert produksjon. Det er også i dette landskapet Jan Lindal mener det er store muligheter for å utvikle Lindal Gruppen videre.

- Vi satser stadig mer på modulbygging, og det er også bakgrunnen for at vi valgte å overta Teknobad da virksomheten nylig gikk konkurs. Vi ser at det de drev med, passer veldig godt med hva vi ellers satser på. Derfor var det naturlig for oss å ta ansvar for å videreføre denne virksomheten, forteller han.

Spennende muligheter

Lindal Gruppen har sin base øst i Agder og de tror dette er en region som står foran veldig spennende muligheter, ikke minst knyttet til etableringen av Morrows batterifabrikk. Mens andre deler av næringslivet er bekymret for at Morrow skal tiltrekke seg de flinkeste fagfolkene og gjøre det enda mer krevende å rekruttere riktig kompetanse, mener Jan Lindal dette først og fremst er en stor mulighet. 

- Mange flinke folk kommer til å flytte til regionen, og mange av dem vil også ha en partner som er på jakt etter jobb. Dessuten skal folkene ha et sted å bo, men de vil ha andre behov enn det vi tradisjonelt har bygd. Derfor må vi utvikle nye konsepter og kanskje bygge boliger andre steder enn vi ellers har gjort, mener Jan Lindal.

Det gleder han seg til å ta fatt på, selv om han i likhet med andre deler av bygg- og anleggsbransjen tror det kan bli et tøft år i 2024. -I år vil vi få en samlet omsetning på rundt 260 millioner kroner, og til nå i år har vi tjent penger hver eneste måned. Det har vi ikke nødvendigvis gjort hvert år.  Vi tror det blir et urolig år vi har i vente, men vi ruster oss for å stå klare til å møte nye muligheter som vi tror kommer i 2025 og 2026, sier Jan Lindal.