Et bankende hjerte for vekst og utvikling

Publisert

MÅNEDENS BEDRIFT APRIL: Adm. banksjef Nina Holte i Agder Sparebank gleder seg over at den fusjonerte banken har fått muskler til å løfte større prosjekter enn før. I april satte banken batterivekst på dagsordenen i østregionen da de samlet 260 deltakere til et stort seminar om mulighetene Morrow-etableringen skaper.

MÅNEDENS BEDRIFT APRIL: Adm. banksjef Nina Holte i Agder Sparebank gleder seg over at den fusjonerte banken har fått muskler til å løfte større prosjekter enn før. I april satte banken batterivekst på dagsordenen i østregionen da de samlet 260 deltakere til et stort seminar om mulighetene Morrow-etableringen skaper.

For Agder Sparebank er det ingenting som er viktigere enn vekst og utvikling i bankens primærmarked. Derfor samlet banken beslutningstakere fra hele østregionen for å motivere flere til å gripe mulighetene som kan komme i kjølvannet av Morrow-etableringen.

Over 260 deltakere var tilstede da Agder Sparebank, i samarbeid med NHO Agder, arrangerte "batteriseminar" 19. april hos bedriften IMS på Akland i Risør.

Her ble politikere, byråkrater, bedriftsledere og investorer mobilisert for å dele kunnskap og ideer om hvordan kommunene øst for Arendal kan ta del i den forventede veksten som kommer når Morrows batterifabrikk nå etableres.

- Vi fikk satt viktige saker på dagsordenen. Vårt mål var å bidra til å åpne øynene for denne delen av Agder, sier adm. banksjef Nina Holte i Agder Sparebank.

Vil sette spor

Banken er et resultat av fusjonen mellom Østre Agder Sparebank og Arendal og Omegns Sparekasse. De to bankene ble slått sammen i august i fjor. Derfor var et løft som det store batteriseminaret, også et tiltak for å samle de ansatte om et fellesprosjekt. Det var en måte å vise hvordan den nye banken har evne og vilje til å sette større spor etter seg i lokalsamfunnet, og bidra enda mer aktivt i utviklingen av det området som er bankens primærmarked. For banken er det viktig å bidra til positiv utvikling for kommunene, bedriftene og innbyggerne i østre del av Agder.

- Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger på det løftet vi gjorde, forteller Nina Holte.

Banken bestemte seg for å gå "all in" i prosjektet og brukte betydelige ressurser på å utvikle et program og et opplegg som skulle gi stor merverdi for alle som deltok. Det mener banksjefen at de fikk mye igjen for:

- Både kunder og forretningsforbindelser har i ettertid uoppfordret kommet tilbake til oss og gitt oss ros for initiativet. Samtidig er det også veldig mange av våre medarbeidere som har sagt at dette gjorde dem stolte av banken. Dette er noe vi ikke kunne gjort før vi fusjonerte bankene, men nå fikk vi demonstrert veldig tydelig både for oss selv og for omverdenen at vi er blitt en større bank som kan påta oss større engasjementer, sier Nina Holte.

Passet godt sammen

Etableringen av Agder Sparebank var en erkjennelse av at også en lokalbank trenger en viss størrelse for å kunne være konkurransedyktig i fremtiden. – Vi får stadig strengere myndighetskrav knyttet til for eksempel compliance, risikostyring og bærekraft. Vi så at fagmiljøene våre var veldig sårbare fordi de var små. Samtidig utfylte Østre Agder Sparebank og Arendal og Omegns Sparekasse hverandre veldig godt. Begge bankene hadde sitt primærmarked fra Grimstad og østover i Agder, men vi overlappet hverandre i liten grad. Dessuten var bankene også omtrent på samme størrelse, så alt lå egentlig til rette for en vellykket fusjon mener Nina Holte som sier den aller viktigste motivasjonen for fusjonen var å bevare lokalbanken slik kundene kjente den. – Vi måtte endre oss for å bevare det som er aller viktigst for oss som bank.

Hun mener også at de har lykkes med dette:

 - Kundene opplever at de har beholdt banken sin. De treffer de samme menneskene og de får den samme servicen. Selv om banken har fått nytt navn og logo, så tror jeg de fleste opplever at de er kunder i den samme banken. Derfor er det bare fordeler for oss med å bli større. Det gir oss også muligheten til å være med våre bedriftskunder gjennom vekst og utvikling. Vi har veldig mange mindre bedrifter som kunder, og tidligere måtte de kanskje gå til en annen bank når engasjementene ble for store for oss. Nå kan vi være med dem lengre, og siden vi er lokalkjente og er tett på alle våre kunder, så kan vi også finne løsninger tilpasset den enkelte kunde som andre banker ikke har den samme muligheten til, mener Nina Holte.

Lokalkunnskap

Agder Sparebank har nå om lag 50 ansatte og de fastholder strategien med å være en nær og personlig bank som kundene kan få kontakt med. – Lokal tilhørighet og lokale kontorer er viktig for oss, selv om det også har en kostnad. Men vi skal være tilstede i det lokalmiljøet som er vårt nærmarked, understreker Nina Holte.

Og banken vil fortsette å heie på lokale initiativer som bidrar til vekst og trivsel.

- Vi bidrar med flere millioner kroner i gaver og sponsing til ulike aktører i lokalmiljøet. Vi er spesielt opptatt av å bidra til at nye ting kommer i gang. Derfor støtter vi ofte nyetableringer, ikke minst når det er noe som kommer til nytte for barn og ungdom. Vi vil gjerne bidra til positiv aktivitet i nærmiljøene hvor vi har kunder og kontorer. Levende lokalsamfunn er en del av vårt samfunnsoppdrag, sier adm. banksjef Nina Holte i Agder Sparebank.