Tror vinden blåser Sørlandets vei

Publisert

MÅNEDENS BEDRIFT MARS: Adm. direktør Tom Bredesen i Skeie Eiendom og Bjarne Skeie selv er dypt engasjert i å utvikle en fremtidsrettet og lønnsom havvindnæring på Sørlandet. – Dette kan bli nesten like stort som offshorenæringen har vært, sier Bredesen.

MÅNEDENS BEDRIFT MARS: Adm. direktør Tom Bredesen i Skeie Eiendom og Bjarne Skeie selv er dypt engasjert i å utvikle en fremtidsrettet og lønnsom havvindnæring på Sørlandet. – Dette kan bli nesten like stort som offshorenæringen har vært, sier Bredesen.

Knapt noen aktør i næringslivet har vært viktigere for å utvikle verdiskapingen i offshorenæringen på Sørlandet enn Skeie-gruppen. Nå går selskapet i spissen for det neste offshore-eventyret på Sørlandet. – Potensialet i havvind er enormt, mener Tom Bredesen som er adm. direktør i Skeie Eiendom.

Skeie Eiendom, som er ett av selskapene i Skeie-gruppen, satser nå minst 300 millioner kroner på å utvikle prosjekter som skal bidra til at Sørlandet tar en ledende posisjon innen havvind. I tillegg til at selskapet er medeier i et kaianlegg i Farsund som kan være sentralt i satsingen, utvikler de også nå et senter for fornybar energi og havvind på Lumber i Kristiansand.

Grønn energiklynge

- Vår ambisjon er å bidra til å skape en klynge der bedrifter kan lære av hverandre og sammen utvikle kompetanse som gir dem konkurransefortrinn, sier Tom Bredesen. – Vi ser et voldsomt potensial i havvind-næringen. Sørlandet har viktige fortrinn, først og fremst knyttet til vår geografiske plassering. Men vi har også bedrifter med nødvendig offshorekompetanse som gjør at vi kan utvikle et engeneeringmiljø innenfor denne næringen, mener han.

De norske havvindambisjonene er gigantiske – og det er her Skeie Gruppen ønsker at Sørlandet skal være en pådriver for utvikling av norsk teknologi.

- Vi er inspirert av "drilling bay" da vi etablerte det ledende boreteknologimiljøet i verden i Kristiansand. Det samme kan vi nå gjøre innen havvind. I Norge er ambisjonen at vi skal bygge ut produksjonskapasitet på 30 GW i årene fremover. Det tilsvarer like stor energiproduksjon som all norsk vannkraft. Investeringene er kanskje 1000 milliarder kroner. Og drifts- og vedlikeholdskostnadene som er beregnet bare for den første planlagte utbyggingen på 1,5 GW er anslått til å være rundt 700-800 millioner kroner årlig. Med andre ord kan dette bli nesten like viktig som offshorenæringen har vært tidligere, selv om lønnsomheten ikke vil være like god som i petroleumsnæringen, sier Tom Bredesen som peker på at Bjarne Skeie personlig har vært en viktig pådriver for satsingen som Skeie Eiendom nå gjør på fornybare næringer.

Visjonær vilje til å satse

Boreteknologimiljøet på Sørlandet hadde ikke vært mulig å utvikle uten Bjarne Skeies bidrag opp gjennom årene. Hans innovasjonskraft og visjonære vilje til å satse, har skapt tusenvis av arbeidsplasser i regionen. Seriegründeren ser nå helt nye muligheter i grønn, fornybar energi – og derfor satses det også strategisk i dette markedet.

- I Skeie Eiendom vil vi bidra til samvirke mellom eiendom og teknologi. For vår del ble det veldig klart at dette er et viktig satsingsområde i årene fremover etter at statsministeren kom med signalene om havvindsatsing på Sørlandet i fjor. Da dukket vi ned i potensialet og så at det her finnes store muligheter for økt verdiskaping. Vi eier blant annet en del av en regulert havn i Farsund som kan bli en industribase. Der har vi forankring for å drive business rundt en havvindbase. I tillegg utvikler vi Lumber Teknopark i Kristiansand hvor vi har regulert for en utbygging av inntil 60000 kvadratmeter som kan brukes til industriproduksjon, lager og kontorvirksomhet. Vi har kapital som gjør at vi kan satse nå i en tidlig fase og bygge første byggetrinn på 7000 kvadratmeter. Samtidig er vi en del av industrimiljøet rundt selskaper som Vianode, Elkem, OIT Solution, Nekkar og Rec Solar med mange flere. Ambisjonen vår er å utvikle et teknologisk miljø som kan ta imot konsortiene som vi håper vil etablere seg i Kristiansand, sier Tom Bredesen som erkjenner at han personlig er blitt overrasket over volumet og potensialet som finnes i havvind-næringen.

- Vårt store fortrinn som region er jo den korte avstanden til utbyggingsområdene i Nordsjøen, samtidig som vi har kritisk kompetanse i regionen. Vi har de fremste fagmiljøene i verden knyttet til installasjoner i sjø og avanserte styringssystemer som havvindbransjen trenger, slår han fast.

Oljealderen på hell

Det er altså med betydelig optimisme – og en veldig tro på landsdelens muligheter at Skeie Gruppen nå posisjonerer seg i utviklingen av en ny næring.

- Vi erkjenner at oljealderen er på hell, men Sørlandet er en fantastisk region med tanke på de mulighetene vi ser innen fornybar energi. Derfor er det viktig at vi nå blir enige om prioriteringene som må gjøres rundt havneutbygging og nødvendig infrastruktur. Foreløpig synes jeg det ser veldig lovende ut med samarbeid på tvers i regionen. Det er en fordel at vi har interkommunale havneselskaper som ser at løsningen er samarbeid, ikke innbyrdes konkurranse. Er vi samlet som region, vil vi også lykkes med å ta posisjoner i dette markedet fremover, sier Tom Bredesen med trygg overbevisning.