NHO

Innhold

Bransjen har forståelse for skjenkestopp

Nyhet, NHO Agder

Publisert

#205

Høye Høyesen er regiondirektør i NHO Agder.

Skjenkestoppen i Kristiansand blir møtt med forståelse i restaurantbransjen, selv om situasjonen allerede før dette var svært vanskelig for de fleste som driver med servering.

- Restaurantbransjen forstår det er nødvendig med en ny nedstenging for å slå tilbake smitten. Bransjen stiller opp for fellesskapet, men det er også en klar forventning om at fellesskapet må stille opp for bransjen når vi kan åpne opp igjen, sier regiondirektør Høye Høyesen i NHO Agder.

Vil slå ned smitten

Tilbakemeldingen fra bedriftene i mat- og utelivsbransjen har vært entydig: - De bedriftene vi har snakket med slår fast at det viktigste for dem akkurat nå er å bidra til å slå ned smitten så raskt som mulig. Dersom vi får kontroll på smitten nå, betyr det forhåpentlig at vi kan komme tilbake til mer normale forhold i løpet av få uker. Alle i reiselivet er preget av nesten ett års unntakstilstand med lavere omsetning og høyere kostnader. Derfor er det aller viktigste for alle bedrifter i denne næringen å kunne drive uten smittevernrestriksjoner. Og dit kommer vi ikke før smitten er slått ned og mange nok er blitt vaksinerte. Vi forventer at både kommunen og staten stiller opp for reiselivsbedriftene også i de kommende månedene. Kommunene må benytte det handlingsrommet de har for å gi bedriftene best mulig vilkår, samtidig som vi også trenger tilpasninger når det gjelder permitteringsregler, kompensasjonsordninger og frister for innbetaling av skatter og avgifter. Det kommer vi i NHO til å jobbe hardt for å få på plass i tiden fremover, sier Høye Høyesen.

Begrenset mobilitet

Han oppfordrer samtidig innbyggerne i Kristiansand til å bidra i den felles innsatsen for å slå ned smitten. – Tiden er ikke inne for å oppsøke restauranter og utesteder i nabokommunene. Det vil være en fordel for alle om vi nå begrenser mobiliteten i en kort periode, slik at vi raskest mulig kan slippe opp på restriksjonene. Det vil alle være tjent med, fastslår Høye Høyesen.