Får ungdom i jobb

Publisert

#205

STS Fagstillas er månedens bedrift i Agder april 2019. Daglig leder Nils Olaf Evensen (til venstre) og avdelingsleder for kurs og kompetanse Øistein Lorentsen i STS Fagstillas lykkes med å få mange nye ungdommer inn i arbeidslivet. – Vi har et engasjement både for den enkelte og for bransjens rekrutteringsbehov, understreker de.

Det er bred enighet om at knapt noe er viktigere enn å få unge, arbeidsføre inn i arbeidslivet. STS Fagstillas gjør noe med det!

 - Akkurat nå er det ekstremt stor etterspørsel etter arbeidskraft i industrien og anleggsbransjen. Vi klarer rett og slett ikke å få tak i nok fagfolk, sier daglig leder Nils Olaf Evensen hos STS Fagstillas i Arendal.

Samtidig er politikere, samfunnsøkonomer og andre bekymret over at en altfor lav andel av unge under 30 år deltar i arbeidslivet. Særlig unge menn er i for liten grad yrkesaktive. STS Fagstillas mener de har noe av oppskriften på hva som skal til for å endre på virkeligheten: Kvalifisering gjennom kurs og opplæring som tar utgangspunkt i bransjens behov for dyktige spesialarbeidere.

Gode resultater

- Dette har vi jobbet med i over 20 år, og resultatene har vist seg å være gode. Mange av våre 80 medarbeidere i Arendal er rekruttert på denne måten, og viser samtidig at de aller fleste som gjennomgår kurs hos oss har svært gode muligheter til å få fast jobb etterpå, sier Evensen.

STS Fagstillas har forstått at de kan løse både bransjens behov for fagfolk og samfunnets behov for å få flere ut i arbeid gjennom sine kvalifiserende tiltak. Derfor har kurs og opplæring blitt en viktig del av deres egen forretningsstrategi.

- Vi har etter hvert fått et godt samarbeid med NAV. I et gjennomsnittsår har vi nok rundt 70 personer på kurs hos oss, og de aller fleste får fast jobb etterpå, forteller Øistein Lorentsen som er avdelingsleder for kurs og kompetanse hos STS Fagstillas.

- Nå har vi såpass god erfaring med dette at vi er blitt nokså flinke til å plukke ut dem som har best forutsetninger for å bli flinke spesialarbeidere. Vi forstår bransjens behov og vet hvem som passer best til de oppdragene vi kan løse, sier Lorentsen.

Mangler fagfolk

Rekrutteringsutfordringer er et kjent problem i mange bransjer. Det gjelder også innenfor de såkalte ISO-fagene (Isolasjon, Stillas og Overflate). De har jobbet systematisk for å tiltrekke seg fagfolk i mange år – og har også vært avhengig av å kunne rekruttere nye medarbeidere fra EØS-området for å dekke behovet.

- Nå er etterspørselen så stor at vi ikke klarer å rekruttere nok, selv om vi leter utenlands, sier Nils Olaf Evensen.

Derfor er samarbeidet med NAV om arbeidsmarkedsopplærings-kurs helt vitalt. Det bidrar til at bedriften kan rekruttere medarbeidere, samtidig som kurs og kompetanseheving har blitt en selvstendig forretningsstrategi.

- Vi har samarbeidet med NAV lenge. Derfor kjenner vi NAV-systemet godt og vet hvilke verktøy de har tilgjengelige som vi kan benytte oss av. Når vi får delta i inntaksprosessen, medfører det også at vi lykkes med å få en svært høy andel av kursdeltakerne i jobb etter avsluttet opplæring, sier Nils Olaf Evensen.

STS Fagstillas anslår at de selv ansetter kanskje så mange som 40-50 prosent av dem som deltar på kurs hos dem. – For mange blir dette et første møte med arbeidslivet. De får verdifull erfaring og har praksis å vise til, noe som gjør det mulig for dem å søke nye jobber etter hvert.

Viktig målgruppe

Rundt 80 prosent av kursdeltakerne er under 30 år – og de aller fleste er menn. Dette er også en gruppe som er overrepresentert blant dem som ikke får etablert seg i arbeidslivet. Derfor er det en spesielt viktig målgruppe STS Fagstillas lykkes med å fange opp.

- Kursene vi gjennomfører i samarbeid med NAV er som regel 12 ukers kurs. Når kursdeltakerne har fullført dette, så er de godkjente til å gjøre stillasarbeid sammen med erfarne fagfolk. Når de har tilstrekkelig praktisk yrkeserfaring, kan de gjøre selvstendige jobber og oppfyller de kravene både myndighetene og våre oppdragsgivere stiller til ansatte i bransjen, forklarer Øistein Lorentsen.

Mange av kursdeltakerne har vært drop outs fra videregående skole og andre som av ulike årsaker har hatt utfordringer med å etablere seg i arbeidslivet. Hos STS Fagstillas får de nye muligheter til å lære og kandidatene opplever etter kort tid at det er bruk for fagkunnskapen de skaffer seg.

- Når de får prøve seg på store prosjekter, så er det mange som blir veldig gira og har lyst til å lære mer. Vi er også opptatt av at flere skal ta fagbrev, men vi vet av erfaring at det ikke er alle som har motivasjon eller forutsetninger for å ta dette. Og hos oss trenger vi også mange spesialarbeidere, det vil si personell som har en grunnopplæring i faget – men uten fagbrev, sier Nils Olaf Evensen.

Erfaringene sprer seg

De gode erfaringene STS Fagstillas har gjort gir resultater.

- Det er inngått en intensjonsavtale mellom NAV og Norsk Industri som vi håper kan bidra til at vi vil kunne kvalifisere enda flere til jobb i fremtiden. Det er mye potensielt god arbeidskraft i NAV-systemet, og vi vil gjerne bidra til at flest mulig av denne kommer ut i arbeidslivet, understreker Nils Olaf Evensen.

Målgruppen for samarbeidet er spesielt ungdom og intensjonen er å finne nye samarbeidsmodeller som kan bidra til hensiktsmessige kvalifiseringstiltak i industrien.

- Vi har jo vært opptatt av dette i mange år, men det er veldig verdifullt at bransjeorganisasjonen nå går tungt inn. ISO -bransjen har også gått sammen om å finansiere en stilling som blant annet skal tilrettelegge for at disse tiltakene tas i bruk over hele landet, forteller Evensen som mener forholdene ligger svært godt til rette for å nå ut til enda flere som påpeker at det er stor etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft i industrien og anleggsbransjen.

- Det er en stor fordel om vi kan rekruttere norsk personell både når det gjelder kostnader, språk og HMS, sier Nils Olaf Evensen.