Fortsatt i fyr og flamme

Nyhet, NHO Agder

Publisert

MÅNEDENS BEDRIFT I NOVEMBER: Bjørn og Stein A. Egenes er svært fornøyd med veksten Egenes Brannteknikk har opplevd de siste årene. Bedriften er blant annet en ledende leverandør av brannbiler til det norske markedet, og mye av byggearbeidet på bilene foregår i lokalene i Nulandsvika i Flekkefjord.

Når du ser en brannbil på veien, er det meget stor sannsynlighet for at den er satt sammen i Flekkefjord. Egenes Brannteknikk er Norges ledende leverandør av biler og utstyr til brannvesen over hele landet.

- Det er vel nærmest naturstridig at vi kan holde på med dette her i Flekkefjord, sier Stein Asgeir Egenes.

Bedriftens lokaler i Naulandsvika ligger like ved E39, rett utenfor Flekkefjord sentrum. Men faktum er altså at nettopp her jobber det nærmere 50 usedvanlig flinke folk som sørger for at nesten alle som skal gjøre innkjøp av brannvernutstyr både i offentlig og privat sektor, må se til Flekkefjord for å orientere seg i markedet.

Rekordresultat

Riktignok blir konkurransen stadig tøffere, men Egenes Brannteknikk kan vise til god vekst og solide økonomiske resultater.

- Vi fikk et rekordresultat i 2020, sier Stein Asgeir Egenes. – Og sannsynligvis blir resultatet enda bedre i 2021, legger han til.

Det betyr muligens at selskapet dette året vil nå en ny milepæl og selge brannvernutstyr for over 200 millioner kroner. I 2020 endte omsetningen på nesten 195 millioner kroner og et årsresultat etter skatt på 7,8 millioner kroner.

- Det skal jo egentlig ikke være mulig å produsere kjøretøy i Norge, erkjenner Stein Egenes.

Men likevel lykkes Flekkefjord-bedriften svært godt, tross at markedet blir stadig tøffere. Og de viktigste suksessfaktorene er gode samarbeidspartnere, en fantastisk lagånd i bedriften, svært kompetente medarbeidere og effektiv drift.

- Vi har gjennomgått og forbedret alle våre systemer de siste årene. Det har vært avgjørende for de resultatforbedringene vi har oppnådd, sier Stein Egenes som gir sønnen Bjørn Egenes mye av æren for denne fremgangen. Bjørn er nå driftssjef i selskapet, etter at han begynte som lærling for 13-14 år siden.

Ryddet opp

- Vi mistet noen nøkkelmedarbeidere for noen år siden. Da fikk vi også noen driftsmessige utfordringer som vi måtte rydde opp i. I etterkant av dette har vi ryddet i alt vi hadde av dokumentasjon og rutiner. Det har betydd mye for den positive utviklingen vi ser nå, sier Stein Egenes.

Røttene til dagens selskap kan føres helt tilbake til 1952, men det skjedde et taktskifte etter årtusenskiftet da virksomheten overtok bygningsmassen som Mesta tidligere hadde hatt i Flekkefjord. I 2012 stod helt nybygde lokaler ferdige i Nulandsvika – vegg i vegg med de leide tidligere Mesta-lokalene.

Nesten ukentlig ruller det nye brannbiler i ulike størrelser ut av disse lokalene. Det er også årsaken til at påfallende mange norske brannbiler kjører rundt med RA-skilter. – Det var mer vanlig med RA-skilter tidligere. Nå kan kundene selv velge hvor bilen skal registreres, så det er færre som får Flekkefjord-registrerte brannbiler enn før. Men vi synes jo det er litt ekstra moro med biler som får RA-skilter når de leveres, innrømmer Stein Egenes.

Hører til i Flekkefjord

For tilhørigheten i Flekkefjord er en viktig del av identiteten til selskapet. Det er her de hører til – og det er her de vil videreutvikle virksomheten.

- Den største utfordringen er nok å få tak i fagfolk. Vi er helt avhengig av å ha den rette kompetansen i alle stillinger, og det kan være vanskelig å skaffe når vi driver med noe som er såpass spesialisert. Derfor må vi stort sett utvikle våre egne fagfolk. Samtidig er nok kostnadene lavere i Flekkefjord enn for eksempel i det sentrale østlandsområdet. Det gir oss jo en fordel med å være her, påpeker Stein Egenes.

Den aller viktigste samarbeidspartneren er det østeriske storkonsernet Rosenbauer. De er verdens største leverandør av mobilt brannutstyr. Noen av bilene som leveres fra Egenes Brannteknikk er bygd i Østerrike, men de aller fleste er modifisert og tilpasset norske krav og kunder på verkstedet i Flekkefjord. I tillegg til brannvesen rundt omkring i Norge, har Egenes Brannteknikk også store kunder som Avinor, Equinor og flere store industrivirksomheter som stiller strenge krav til brannvern.

- Vi ser at kundene i privatmarkedet er opptatt av å få det optimale utstyret til sitt behov, mens offentlige innkjøpere i større grad er mest opptatt av pris – selv om det ikke nødvendigvis gir best driftsøkonomi, sier Stein Egenes.

Satser på netthandel

I tillegg til brannbiler, legger bedriften nå økende vekt på å selge brannvernutstyr. Dette markedet er økende og Egenes Brannteknikk vil i nær fremtid lansere en modernisert netthandelløsning for å møte kundenes behov på en enda bedre måte.

- Vi tilbyr netthandel allerede, men vi har behov for å modernisere systemene våre slik at vi kan drive også denne delen av virksomheten mer effektivt, sier Stein Egenes i Egenes Brannteknikk.