Nilsen: - Må stoppe elektrifiseringen av sokkelen

Nyhet, NHO Agder

Publisert

#205

Marius A. Nilsen (Frp).

Vi har spurt stortingskandidater fra Agder om viktige næringspolitiske spørsmål for vår region. Her er svarene fra Marius A. Nilsen (Frp).

1 Bør utbyggingen av firefelts motorvei gjennom hele Agder fullføres?
Ja, det er viktig for å knytte bo og arbeidsmarkeder i Agder sammen, styrke vår konkurransekraft, øke vår produktivitet, og sørge for gode og trygge veier.

2 Hva er det viktigste politiske tiltaket for at leverandørindustrien på Sørlandet kan bli en sentral aktør i utviklingen av havvindnæringen?
Tilrettelegging for samarbeid mellom store industrielle og offshoreaktører på Sørlandet, sammen med teknologiske miljøer som UIA, Mil, etc.
Sammen med at Agderbenken må bruke relasjoner og legge til rette for samarbeid, samt prøve å få staten til å bidra med utviklingsmidler. En forbedring i Kapitalfunn, kombinert med lave skatter og avgifter for å rede grunnen for nyetableringer.


3 Tilgang til fornybar energi til konkurransedyktige priser er avgjørende for både ny og eksisterende industri i Agder. Hva må gjøres for å øke tilgangen til fornybar energi i vår region?
Først og fremst må man stoppe elektrifiseringen av sokkelen. Det er 13 TWH som vil være fullstendig bortkastede å sende offshore for å flytte utslipp til Europa, uten noen klimagevinst totalt. Strømmen kan heller brukes til å produsere noe på fastlandet.
Ellers er det alt fra solceller på land og til havs, offshore havvind, utvidelse av eksisterende vannkraftanlegg, og mer.

4 Kriserammede bedrifter i blant annet reiselivet har fått utsettelser på skatter og avgifter, men må betale 8 % rente når dette nå må innbetales. Bør denne rentesatsen reduseres for å hjelpe bedriftene ut av krisen?
Ja, det bør reduseres. Coronapandemien har medført store utfordringer for mange bedrifter. Staten har i mange tilfeller gitt de driftsforbud, og må da stille opp med midler. Skattene og avgiftene som skyldes fra bedrifter bør ikke ha rente, den kostnaden bør staten ta, ellers blir det dyrere for oss på lang sikt.
Kompensasjonsordninger må også sees på om de skal forbedres og forlenges framover, hvis pandemien tiltar igjen.

5 Bør reglene for bedrifter som har behov for å leie inn fra bemanningsbyråer eller ansette medarbeidere midlertidig bli strengere?
Nei, det er en god måte å komme inn i arbeidslivet på, og for enkelte bedrifter med sykliske driftsperioder, en god måte å dekke arbeidsbehovet på.

6 Bør EØS avtalen beholdes slik den er i dag, reforhandles eller sies opp?
EØS-avtalen er viktig for Norge, men på enkelte områder er den for inngripende. EØS bør være handel og toll, og primært det. Vi bør etterstrebe å få en enda bedre avtale, hvor vi ikke avgir suverenitet, slik man gjør i dag.