NHO

Innhold

Over 150 deltakere på "Fagfolk for fremtiden"

Nyhet, NHO Agder

Publisert

Christiane M. Ødegaard (KS) og Anne K. Simonsen (NHO) fra programkomiteen med programlederne Kevin Fossnes og Caroline Wilson Iglebæk i bakgrunnen rett før sending.

Christiane M. Ødegaard (KS) og Anne K. Simonsen (NHO) fra programkomiteen med programlederne Kevin Fossnes og Caroline Wilson Iglebæk i bakgrunnen rett før sending.

- Nå skal arrangørene, som representerer hele spekteret i arbeidslivet, ta tak i konkrete innspill og gjøre ord om til handling, sier Anne Klepsland Simonsen fra NHO. Hun ledet samlingens programkomité og er forøvrig og leder for Yrkesopplæringsnemda i Agder.

Denne gangen sto rekruttering til yrkesfag på agendaen til Kompetanseforum Agder. - Vi ville prøve ut en hybrid løsning med en kombinasjon av sending fra studio og digitalt og fysisk gruppearbeid, sier Siv Hemsett, leder for arbeidsgruppen i Kompetanseforum Agder.  Det ser ut til å ha fungert veldig greit, og engasjementet var stort. Over 150 deltakere fra arbeidsliv, opplæringskontor, skole og politikk bidro på ulikt vis.

Om samlingen

Agders arbeidsliv trenger riktig kompetanse. I dag utdannes det for få fagarbeidere i Agder. I samarbeid med NHO, LO, KS og avdeling for fag- og yrkesopplæring i Agder fylkeskommune inviterte Kompetanseforum Agder til samling rundt denne tematikken.

Samlingens programledere Caroline Wilson Iglebæk og Kevin Fossnes (bilde) gjorde også en strålende jobb. Begge er lærlingrepresentanter i Yrkesopplæringsnemnda i Agder.  

Tilstede var politikere, skoleeiere, arbeidslivet, lærebedrifter i privat og offentlig sektor, fagorganisasjoner og opplæringskontor. Vi inviterte til aktiv deltakelse for å belyse og drøfte hvordan vi kan styrke rekrutteringen til yrkesfagene. Dialog og gruppearbeid var en sentral del av samlingen.

Første mann på scenen var Tor Arne Gangsø, direktør for KS Arbeidsliv. Han hadde en interessant innledning om hvordan vi kan lykkes med rekruttering til yrkesfag. Deretter fikk vi innblikk i hvordan og hvorfor Rørentreprenørene har lykkes med å forbedre rekruttering til rørbransjen. Det var det Eli Hermine Heyerdahl Eide som sto for. 

Christiane M. Ødegaard (KS), Kevin Fossnes, Caroline Wilson (lærlingrepresentanter i Yrkesopplæringsnemda og Anne K. Simonsen (NHO) - Klikk for stort bildeProgramkomité og programledere er spente for sending. Foto: Ketil Jensen

Gruppearbeid både fysisk og digitalt

Det ble gjennomført både fysiske og digitale gruppearbeid. Gruppene jobbet med å sammen komme frem til gode løsninger for bedre samarbeid mellom arbeidsliv og skole for rekruttering til yrkesfag. Bildet under viser en av de digitale gruppene, med deltakere fra bl.a. Bykle vindu, Fagopplæring Sør, Setesdal interkommunale råd, Avigo og Tvedestrand videregående skole. De digitale gruppene ble ledet av rådgivere fra ulike avdelinger i Agder fylkeskommune.  

Klikk for stort bildeDigitalt gruppearbeid er effektivt! Foto: Siv Hemsett

og fysisk gruppearbeid

I tillegg til å delta digitalt, ble det gjennomført fysisk gruppearbeid hos ulike arbeidsplasser i Agder: 

Klikk for stort bildeFysisk gruppearbeid var en viktig del av programmet. Her er gjengen fra Kristiansand klar for å levere sine innspill.

Flere innledere løftet frem muligheter og utfordringer til paneldebatt 

I panelet deltok bl.a. fylkesordfører i Agder fylkesting Arne Thomassen, opposisjonsleder i Agder fylkesting og styreleder KS Agder Gro Bråten, HIlde Waage, regionsjef i EBA Agder, utdanningsdirektør Arly Hauge og avdelingsleder Opplæring i videregående skole Åse Lill Kimestad.

Klikk for stort bilde

Panelet stod i trygg avstand mens de snakket om "elefantene i rommet", de utfordringene som hindrer bedre gjennomføring av fagopplæring i dag!

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: