Skipsverft i flytsonen

Nyhet, NHO Agder

Publisert

NHO Agder har kåret Umoe Mandal som månedens bedrift i april 2022. Her overrekker Trond Madsen fra NHO diplomet som er det synlige beviset på utmerkelsen, til adm. direktør Tom Harald Svennevig. (Foto: Line Sissel Langeland/Umoe Mandal).

Det er dyrt å drive industri i Norge. – Derfor må vi konkurrere på funksjon, ikke pris, sier adm. direktør Tom Harald Svennevig i UMOE Mandal. Nå har verdens største aktør innen havvind bestilt nye båter fra Mandal-verftet.

UMOE Mandal har mer enn syv års erfaring med leveranser til havvindmarkedet. Likevel er den ferske kontrakten et nytt, viktig gjennombrudd for bedriften.

- Vi har vært tidlig ute. Derfor har vi allerede bevist det unike med våre fartøy i praksis. Ett av fartøyene vi har produsert har for eksempel allerede seil en distanse tilsvarende fem ganger rundt ekvator i løpet av fem år. Vi er derfor veldig godt posisjonert for vekst innenfor et grønt, maritimt segment der etterspørselen kommer til å øke mye i årene fremover, mener Tom Harald Svennevig.

Fremtidsrettet

Nylig ble det klart at UMOE skal levere nye personellfartøy som skal benyttes av den danske havvindgiganten Ørsted på felt utenfor den engelske kysten. Byggingen av to nye fartøy er allerede påbegynt i Mandal – i tillegg til at UMOE-konsernet også leier ut to tilsvarende Wavecraft-fartøyer.

- Signalene fra Ørsted er at de ser på våre båter som fremtidsrettede og veldig godt egnet for havvindindustrien. Det er et veldig hyggelig signal for oss som bare bidrar til å forsterke vår optimisme, sier Tom Harald Svennevig.

Perfekt for havvind

Wavecraft-båtene som UMOE Mandal bygger er hurtiggående luftputebåter med lavere drivstoffbruk enn alternative båter. Det innebærer at Wavecraft-fartøyene rekker over store områder, de tåler røff sjø og de reduserer transporttiden for mannskapene. Det betyr høyere driftsstabilitet og mer effektiv tidsbruk for personellet. Derfor passer nettopp denne båttypen svært godt i forbindelse med drift av havvindparker.

I dag har UMOE Mandal tre hovedsatsingsområder. Det er ettermarkedet i form av vedlikehold og oppgraderinger for Forsvaret, så er det leveranser av seksjoner til ulike militære farkoster (militærkomposittstrukturer) og det som omtales som "egne produkter". Wavecraft-båtene inngår i segmentet "egne produkter" og er altså en viktig del av satsingen på havvindmarkedet internasjonalt.

Venter vekst

- Vi sitter ikke og venter på at Norge skal komme i gang med å bygge ut havvind. Vi gjør som oljeleverandørene i vår landsdel alltid har gjort og konkurrerer ute i verden der de har kommet mye lenger enn Norge, sier Tom Harald Svennevig.

Han er overbevist om at UMOE Mandal er godt posisjonert for vekst i årene som kommer. – Både forsvarsprodukter og grønn industri kommer til å bli mer etterspurt, slik det ser ut nå. Vår ambisjon er absolutt å ta dl i denne veksten, sier UMOE-direktøren som har kunnet glede seg over gode økonomiske resultater de siste årene. – Tallene for 2021 er ikke offisielt klare ennå, men de ser også bra ut. Vi hadde vekst både når det gjelder omsetning og resultat i 2021. Både omsetning og bemanning økte med 30 prosent i fjor, slår han fast.

Investoren Jens Ulltveit Moe er hovedeieren i UMOE Mandal, og det er ingen tvil om at en langsiktig, solid eier har vært viktig for bedriftens utvikling de siste årene. – Nå får vi også resultatene av den langsiktige strategien knyttet til grønn vekst, sier Tom Harald Svennevig.

Flere kvinner

UMOE Mandal har nå om lag 165 ansatte. – Vi rekrutterer fra hele regionen og har ansatte som bor på strekningen Fevik til Flekkefjord. Det er også veldig gledelig at vi rekrutterer stadig flere kvinner. Vi har hatt lang tradisjon for en relativt høy kvinneandel i produksjonen, men i det siste har vi også hatt en markant vekst av kvinner i administrasjonen, forteller Tom Harald Svennevig.

Bedriften har også tatt aktive grep for å hjelpe folk tilbake i arbeidslivet, blant annet gjennom et større samarbeidsprosjekt med NAV. – Vi har vel nå rundt 10 fast ansatte som er rekruttert gjennom dette NAV-samarbeidet. Vi har også vært opptatt av å legge til rette for at medarbeiderne kan ta fagbrev mens de jobber hos oss, sier Svennevig.

I tillegg til å være en betydelig arbeidsgiver i Lindesnes kommune, er også UMOE Mandal er hjørnesteinsbedrift for mange underleverandører i regionen. Derfor er de regionale ringvirkningene av virksomheten langt større enn bare de 165 ansatte – som for øvrig også inkluderer noen innleide medarbeidere. – Vi har behov for innleie, både fordi det er vanskelig å få tak i kompositt-kompetanse og fordi vi naturligvis må ha en viss fleksibilitet knyttet til ordresituasjonen og oppdragsmengden, forklarer Tom Harald Svennevig.

Strømmen bekymrer

Selv om UMOE Mandal i all hovedsak ser optimistisk på markedsmulighetene fremover, så er det også skyer på himmelen. På kort sikt er også denne bedriften blant dem som er bekymret over de høye strømprisene. – For vår del betyr det millioner i økte utgifter. Det er penger vi helst ville brukt til utvikling, men når valget står mellom å investere i nyskaping eller å betale strømregningen, så må vi altså velge å betale strømregningen, konstaterer Tom Harald Svennevig som etterlyser en strømstøtteordning også for bedriftene, siden de store overskuddene i kraftselskapene i veldig stor grad fører til økte inntekter for stat og kommuner som eier kraftprodusentene.

Det norske kostnadsnivået er naturligvis også utfordrende for en virksomhet som konkurrerer internasjonalt. Derfor er han redd for lønns- og prisveksten kan bli litt et økende problem for bedriftene. – Samtidig opplever vi også at mindre leveringssikkerhet på utstyr og deler i kjølvannet av den generelt urolige verdenssituasjonen. Likevel er vårt fokus lønnsom vekst også i årene fremover, fastslår Tom Harald Svennevig i UMOE Mandal.