Store ideer fra liten skole

Publisert

Clare Jortveit med diplom

Innovasjon i praksis: En enkel app utviklet i Kristiansand gjør norskopplæring praktisk og effektivt. Sammen med lokale bedrifter viser Aftenskolen og Clare Jortveit vei med støtte fra EU.

Aftenskolen i Kristiansand er en liten virksomhet, men de våger å tenke store tanker. Med støtte fra EU-programmet Erasmus + har de nå utviklet en helt ny språk-app som blir lansert i flere europeiske land.

Språk-appen Aftenskolen har utviklet kobler innvandrere som lærer seg norsk og lokale bedrifter, gjennom et interaktivt og enkelt spill. Det gir innvandrere praktisk språkopplæring, samtidig som de blir kjent med lokalt næringsliv.

Positive bedrifter

- Bedriftene har vært veldig positive til å være med, og vi er både glade og stolte over den mottakelsen dette prosjektet har fått, sier daglig leder Clare Jortveit i Aftenskolen. 

Hun har ledet Aftenskolen i nærmere tre år. Skolen tilbyr ulike kurs, tilpasset mennesker i ulike livsfaser. Tidligere var hobbykurs som folk tok på fritiden populært, men med årene har Aftenskolen i økende grad også tilbudt kompetansegivende kurs og utdanninger. 

Språkutdanning har alltid vært blant de kursene Aftenskolen har hatt høy kvalitet på, og etterhvert har også norskopplæring for innvandrere blitt en viktig del av språkundervisningen de tilbyr. Men Clare Jortveit, som selv er amerikaner og derfor har egne erfaringer knyttet til hvor vanskelig det kan være å lære seg norsk, visste at klasseromsundervisning ikke er nok. De som skal lære norsk, må også praktisere norsk i det daglige. Dessuten trenger innvandrere å gjøre seg kjent med nærområdet der de bor.

Fikk EU-støtte

Dermed dukket ideen om å utvikle en språk-app opp. Men å utvikle et slikt produkt krever større ressurser enn det Aftenskolen råder over alene. Derfor trengte de ekstern finansiering for å få realisert ideen. Gjennom EU-programmet Erasmus + fant hun denne muligheten, og nylig ble appen lansert og tatt i bruk i Kristiansand. 

- Mottakelsen har vært helt fantastisk. Vi har fått masse medieoppmerksomhet og vår nye språk-app har vært omtalt både på nasjonal radio og i TV. Faktisk har NRK de siste dagene laget en egen arabisk versjon av TV-reportasjen og publisert denne på Youtube, forteller en alltid entusiastisk Clare Jortveit.

Den enkle ideen har altså vist seg å være veldig slagkraftig. Gjennom appen får brukerne enkle oppgaver som handler om å oppsøke lokale bedrifter. Alle bedriftene har på forhånd sagt seg villig til å være partnere og bidra vederlagsfritt til prosjektet. Kurs-deltakerne får i oppgave å stille noen enkle spørsmål når de oppsøker bedriften. Tanken er at dette er utgangspunkt for en enkel samtale, som gjerne også kan medføre at det blir knyttet nye kontakter. 

- Bedriftenes bidrag er jo at de er villige til å bruke litt tid på dem som oppsøker dem. Forhåpentlig kan det også bidra til at de får noen fremtidige kunder - eller kanskje også fremtidige arbeidstakere. Jeg tror uansett nøkkelen er at dette er et lavterskel-tilbud som det er veldig lett å komme igang med. Dermed skjer det noe i praksis og det aktiviserer også våre elever som går på norskkurs, sier Clare Jortveit.

Lanseres i utlandet

Siden det er et EU-prosjekt som har bidratt til finansieringen, så er det også meningen at appen skal tas i bruk i andre europeiske land. Foreløpig er det inngått avtaler med byer i Nederland, Polen og Finland.

- Denne appen passer nok best i små og mellomstore byer der det er enklere å få oversikt og å bli kjent med folk. Det er nok vanskeligere å få dette til å fungere like godt i byer som Oslo og Amsterdam, men i mindre byer som Kristiansand og Arendal tror jeg dette vil være helt perfekt, sier Clare Jortveit.

Alle som har lyst til å bruke appen i språkopplæring kan vederlagsfritt ta den i bruk. - Men de som vil lansere dette i sin egen by, må selv inngå avtaler med bedrifter som kan være partnere. Det har ikke vi kapasitet til å gjøre for dem. Vi håper mange har lyst til å teste ut dette verktøyet, og vi håper også dette kan være en inspirasjon til andre virksomheter når det gjelder å se hvilke muligheter også mindre bedrifter har for å bli med i EU-finansierte prosjekter. Vi er kjempestolt over det vi har fått til, og nå håper vi at vi i fremtiden kan utvikle dette enda mer. Aftenskolen ønsker å bidra til internasjonalisering og gjøre det mulig å knytte bånd mellom mennesker på tvers av landegrenser, sier Clare Jortveit.