Tøffe tider snudd til fremgang og vekst!

Publisert

MÅNEDENS BEDRIFT JANUAR: Salgssjef Morten Kostøl (til venstre) og direktør Arne Hansen ved tradisjonsrike KSMV i Søgne er svært fornøyd med at omstillingsprosessen nå gir svært gode resultater.

MÅNEDENS BEDRIFT JANUAR: Salgssjef Morten Kostøl og direktør Arne Hansen ved tradisjonsrike KSMV i Søgne er svært fornøyd med at omstillingsprosessen nå gir svært gode resultater. Foto: NHO Agder

Tradisjonsrike KSMV har vært gjennom en tøff omstillingsprosess. Nå har pilene endelig snudd: fjoråret endte med et pent overskudd og nå går bedriften inn i 2024 meden solid ordrebok som gir god vekst for kommende år. To tredjedeler av omsetningen går til eksport.

KSMV – eller Kristiansand Skruefabrikk og Mekaniske Verksted som fortsatt er det offisielle navnet – har i over 100 år vært bortimot en institusjon blant regionens industribedrifter. Gjennom skiftende tider har bedriften utviklet seg i takt med sitt marked, men alltid kjennetegnet av sin dedikasjon til å levere kvalitetsprodukter og en sjelden yrkesstolthet blant medarbeiderne.

Langsiktig innsats

De siste årene har likevel vært tøffe. Endrede markedsforutsetninger har i flere omganger tvunget bedriften både til omstilling og flere runder med nedbemanning. Nå får de endelig avkastning for den langsiktige innsatsen hele teamet har lagt ned for å utvikle nye muligheter i KSMV.

- Det var i fjor det snudde for alvor. Vi har jobbet med å komme oss inn i nye markedssegmenter. Energi er fortsatt den viktigste bransjen vi leverer til, men vi har nå også lykkes med å ta viktige markedsposisjoner innen den maritime sektoren og i forsvarsindustrien, forteller adm. direktør Arne Hansen ved KSMV.

Han er trolig en av de ansatte i virksomheten med aller lengst fartstid i bedriften. Allerede 18 år gammel begynte han i produksjonen ved KSMV. Nå er han 52 år og leder altså hele virksomheten i Søgne.

- Min styrke er vel først og fremst at jeg kjenner produksjonsprosessene godt. Vi hadde aldri fått til omstillingen uten at jeg hadde medarbeidere rundt meg som er mye bedre enn meg på sine fagområder, sier direktøren – som gjentatte ganger understreker at det er laginnsats og dedikerte medarbeidere på alle nivåer i bedriften som har skapt ny vekst og økonomisk overskudd.

Flere ben å stå på

Diversifiseringen, som har gjort KSMV mindre sårbare for svingningene i offshorenæringen, og nye, innovative produksjonsmetoder har vært blant de viktigste driverne for den vellykkede omstillingen.

- Vi har fått nye, langsiktige kunder innen både maritim sektor og forsvarsindustrien. Samtidig ser vi at kundene i økende grad vektlegger bærekraft og lave utslipp i produksjonen. Fordi vi nå, sammen med våre samarbeidspartnere, bruker støp i langt større grad enn tidligere, så kan vi rasjonalisere produksjonsprosessene betydelig. Det gir gevinst for kunden som oppnår mye lavere materialforbruk og i sum har dette ført til at vi har lavere karbonavtrykk enn våre konkurrenter, forklarer Arne Hansen.

Vekst i forsvarssektoren

En av dem som har stått helt sentralt i arbeidet med å etablere KSMV som leverandør i nye markeder, er salgssjef Morten Kostøl. Blant de nye, større kundene KSMV har sikret seg, er Kongsberg Defence Aerospace. I en mer urolig internasjonal verden, er det ventet betydelig vekst i dette markedet i årene fremover.

- Forsvarsindustrien er et nytt segment for oss, men vi har jobbet systematisk for å møte kravene til kvalitet og leveringsdyktighet som denne industrien stiller. Det er vanskelig å etablere seg som leverandør i sektoren, men når man leverer trygge løsninger over tid, så har man ikke bare et kundeforhold, men et partnerskap, sier Kostøl. Han fremhever også laginnsatsen som har gjort snuoperasjonen i KSMV mulig.

- Vi er heldige som har et team av folk som alltid er løsningsorienterte. Medarbeiderne i KSMV er lagspillere med bra energi. Derfor har vi fått til de nødvendige endringene sammen, sier han.

Jakter kompetanse

Målt i omsetning og salg peker pilene oppover. I 2023 endte omsetningen over 135 millioner kroner. Regnskapet er ikke helt ferdig ennå, men det er allerede klart at det blir igjen et pent overskudd på bunnlinjen. Og 2024 ser enda bedre ut.

- For 2024 har vi allerede inngåtte kontrakter og kunde-initiativ som gir oss et glimrende utgangspunkt for å øke omsetningen ytterlige til 150 millioner, sier Morten Kostøl.

KSMV-direktør Arne Hansen bekrefter at noe av det aller viktigste for KSMV nå, er å få tak i den kompetansen bedriften trenger. – Vi vil svært gjerne rekruttere flere unge medarbeidere som oppdager de spennende mulighetene vi har i vår industri. Vi trenger ungdommer som har lyst til å jobbe med fremtidsrettede produksjonsprosesser innen digitalisering, kunstig intelligens og å finne løsninger som bidrar til å kutte utslipp og redusere energibruk, sier han. – Derfor satser vi nå mye på å rekruttere nye lærlinger. Vi kommer til å trenge flere av dem i årene fremover, sier Arne Hansen.