NHO

Innhold

Viktig seier for lærlingene!

Nyhet, NHO Agder

Publisert

#205

Anne Klepsland Simonsen jobber til daglig som rådgiver i NHO. Hun er også leder av Yrkesopplæringsnemnda i Agder. Bildet er tatt under Kompetansedagen 2019.

Agder-bedrifter får 2,5 millioner kroner i ekstra tilskudd til lærlinger innenfor bransjer som har vært særlig rammet av koronapandemien. – Dette er et viktig gjennomslag for NHO og en seier for lærlingene, fastslår Anne Klepsland Simonsen i NHO Agder.

Hun er leder av yrkesopplæringsnemnda i Agder. Her har partene i arbeidslivet jobbet målrettet over tid med å sikre at de ekstra bevilgningene fylkeskommunen har fått fra staten til lærlingene, skal nå frem til bedrifter som tar ekstra samfunnsansvar i den svært krevende situasjonen som store deler av næringslivet har opplevd etter at Norge ble rammet av koronapandemien i mars.

Det er blitt mer utfordrende for bedrifter som har opplevd til dels betydelige inntektstap å ta ansvar for fagopplæring nå. Derfor har det vært viktig for yrkesopplæringsnemnda å gi en ekstra stimulans til de mest utsatte lærefagene.

-Vi har hatt tett dialog med bransjenes opplæringskontorer, og med utgangspunkt i dette har jo arbeidet for å sikre et flatt ekstratilskudd til førsteårslærlinger i de mest utsatte lærefagene. Dette gjelder blant annet frisør, kokk og servitør. Et flertall i yrkesopplæringsnemnda sluttet seg til NHOs syn der vi argumenterte for at det skal gis et stimuleringsskudd på 50.000 kroner til alle førsteårslærlinger med ungdomsrett i de tre utvalgte lærefagene. Vi er glade for at fylkeskommunen nå har bekreftet at de vil følge denne anbefalingen fra yrkesopplæringsnemnda, sier Anne Klepsland Simonsen.

I sum innebærer dette altså at bedriftene får 2,5 millioner kroner ekstra i stimuleringsmidler. Det vil gjøre det enklere for flere bedrifter å hjelpe ungdom til å få fagutdanning som gir dem gode muligheter til jobb etter bestått fagprøve.

-Agder fylkeskommune har fått 10,6 millioner kroner i ekstra stimuleringsmidler, og vi vil ha en nær og god dialog med fylkeskommunen for å sikre at disse pengene kommer til direkte nytt for både lærlinger og lærebedriftene, sier Anne Klepsland Simonsen.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: