Godt vær og gunstig valuta ga overnattingsrekord i juli

Publisert

Bjørnfjell Mountain Lodge, Alta.

Juli ble "all time high" for overnattingsbedriftene i nord med økning i antall overnattinger på 14 prosent sammenlignet rekordmåneden juli 2022. Det var en økning i utenlandske overnattinger på 13 prosent, mens antall norske overnattinger økte med 14 prosent.

NHOs regiondirektør Hans Christian Kaurin Hansson er svært fornøyd med den solide økningen i julitrafikken til overnattingsbedriftene i nord.  Muligheten for unike ferieopplevelser kombinert med en svak norsk krone, samt at Nord-Norge har vært "værvinner" i juli har bidratt til å styrke bunnlinja for mange overnattingsbedrifter i nord. Det er gledelig å konstatere at de økonomiske nøkkeltallene viser en positiv utvikling. Det blir nå spennende å se hvordan trafikken utvikler seg de neste månedene. Svekket kjøpekraft i viktige markeder, samt fortsatt høye flypriser inn til og internt i landsdelen medfører usikkerhet om den videre utvikling, sier Hansson.

 

Totaltrafikken

828 239 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i juli 2023, er en økning på 99 567 overnattinger fra juli 2022.  Dette innebærer en økning på 14 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 1 prosent.

Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått opp med 13 prosent i juli måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt økning i utenlandstrafikken på 8 prosent.

Antall norske overnattinger på overnattingsbedriftene i Nord-Norge har økt med 14 prosent i juli sammenlignet med juli 2022, mens Norge totalt hadde en nedgang i innenladstrafikken på 6 prosent.

 

Hotell

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 10 prosent sammenlignet med juli 2022, mens Norge som helhet har en økning på 2 prosent.

Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge økt med 18 prosent i juli måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har en økning på 14 prosent.

Antall norske overnattinger på hotellene i Nord-Norge økt med 4 prosent i juli sammenlignet med fjoråret, mens Norge totalt har en nedgang på 3 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 16 prosent i juli, mens Norge som helhet har en økning på 9 prosent.

 

Campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en økning på 17 prosent sammenlignet med juli 2022, mens Norge som helhet har en nedgang på 5 prosent.

Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 10 prosent i juli måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har en økning på 3 prosent.

Den norske trafikken til campingplassen og hyttegrendene i Nord-Norge økt med 30 prosent fra 2022 til 2023, mens Norge som helhet har en nedgang på 9 prosent.

 

Oppsummering årets første syv måneder

Det har i årets første syv måneder vært 2 804 978 overnattinger i landsdelen, hvilket er 166 571 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 6 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 4 prosent.

 

Svalbard

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 6 prosent sammenlignet med juli 2022. Utenlandske gjestedøgn har økt med 32 prosent i juli måned sammenlignet med fjoråret, mens norske gjestedøgn er gått ned med 32 prosent.

 

Om statistikken

Juli-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting for mer informasjon om utviklingen av samlet overnatting for regioner, kommuner og kommunegrupperinger.

 

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 16 prosent i juli 2023 vs juli 2022

Derav:

Nordland + 23 prosent

Troms + 5 prosent

Finnmark + 12 prosent

 

Svalbard + 11 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 14 prosent i juli 2023 vs juli 2022, derav:

Nordland + 17 prosent

Troms + 10 prosent

Finnmark + 8 prosent

 

Svalbard + 6 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 13 prosent i juli 2023 vs juli 2022, derav:

Nordland + 11 prosent

Troms + 19 prosent

Finnmark + 12 prosent

 

Svalbard + 32 prosent

 

Nord-Norge har en økning i antall totale norske overnattinger på 14 prosent i juli 2023 vs juli 2022, derav:

Nordland + 23 prosent

Troms  0 prosent

Finnmark  + 2 prosent

 

Svalbard - 33 prosent

 

“Nord-Norge har en økning på 6 prosent på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem per juli sammenlignet med fjoråret, mens Norge totalt har en økning på 4 prosent”.

 

Hotell, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem per juli 2023

Hotell per juli 2023

Regionstatistikk per juli 2023

Fylkes- og regionstatistikk juli måned 2019-2023

 

Totalt antall overnattinger_juli 2019-2023.jpg

 

imagecruk.png