Septemberøkning i Nordland, mens det er nedgang lenger nord

Publisert

Foto: Base Camp Vega / Gunnar Almlid.

Overnattingsbedriftene i Nordland hadde en økning i antall overnattinger i september 2023 sammenlignet med september 2022 på 12 prosent. Troms, Finnmark og Svalbard hadde en nedgang på hhv. 8 prosent, 3 prosent og 13 prosent sammenlignet med fjoråret. Mens utenlandstrafikken fortsetter å øke er det bare Nordland som har en økning i norske overnattinger i september.

NHOs regiondirektør Hans Christian Hansson er svært fornøyd at også september ble en god måned for overnattingsbedriftene i Nordland, med en fin økning i trafikken både fra Norge og fra utlandet. Det er imidlertid bekymringsfullt at det fortsatt er nedgang i den norske trafikken til Troms, Finnmark og Svalbard. Det er grunn til å tro at en svekket fastlandsøkonomi, samt begrenset flykapasitet med derpå følgende høye billettpriser, er blant årsakene til dette. Selv om det er gode prognoser for vintersesongen, gir kostnadsøkning og svekket kjøpekraft i viktige markeder grunn til usikkerhet om den videre utvikling. Bl.a. vil svekket aktivitet i andre næringer, som bygge- og anleggsbransjen, også kunne påvirke etterspørselen negativt, sier Hansson.

 

Totaltrafikken

371 747 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i september 2023, er en økning på 8 089 overnattinger fra september 2022.  Dette innebærer en økning på 2 prosent, mens Norge totalt hadde en tilsvarende økning.

Utenlandstrafikken til Nord-Norge har gått opp med 11 prosent i september måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt økning i utenlandstrafikken på 15 prosent.

Antall norske overnattinger på overnattingsbedriftene i Nord-Norge gått ned med 2 prosent i september sammenlignet med september 2022, mens Norge totalt hadde en tilsvarende nedgang i innenlandstrafikken.

 

Hotell

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 4 prosent sammenlignet med september 2022, mens Norge som helhet har en tilsvarende økning.

Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge økt med 23 prosent i september måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har en økning på 21 prosent.

Antall norske overnattinger på hotellene i Nord-Norge gått ned med 1 prosent i september sammenlignet med fjoråret, mens Norge totalt er på samme nivå som september 2022.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 10 prosent i september, mens Norge som helhet har en økning på 8 prosent.

 

Campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har en nedgang på 1 prosent sammenlignet med september 2022, mens Norge som helhet har en nedgang på 2 prosent.

Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 2 prosent i september måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har en økning på 7 prosent.

Den norske trafikken til campingplassen og hyttegrendene i Nord-Norge i september har gått ned med 4 prosent fra 2022 til 2023, mens Norge som helhet har en nedgang på 7 prosent.

 

Oppsummering årets første ni måneder

Det har i årets første ni måneder vært 3 836 526 overnattinger i landsdelen, hvilket er 236 737 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 7 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 3 prosent.

 

Svalbard

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en nedgang på 13 prosent sammenlignet med september 2022. Utenlandske gjestedøgn har økt med 11 prosent i september måned sammenlignet med fjoråret, mens norske gjestedøgn er gått ned med 29 prosent.

 

Om statistikken

September-statistikken ble publisert fra SSB tidligere i dag og er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et prosjekt i regi av NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge. Se for øvrig www.ssb.no/statbank/list/overnatting for mer informasjon om utviklingen av samlet overnatting for regioner, kommuner og kommunegrupperinger.

 

Hovedpunkter i månedsstatistikken

Nord-Norge har en økning i hotellenes losjiomsetning på 10 prosent i september 2023 vs september 2022

Derav:

Nordland + 20 prosent

Troms + 4 prosent

Finnmark - 2 prosent

 

Svalbard - 19 prosent

 

 

Nord-Norge har en økning i antall totale overnattinger på 2 prosent i september 2023 vs september 2022, derav:

Nordland + 12 prosent

Troms - 8 prosent

Finnmark - 3 prosent

 

Svalbard - 13 prosent

 

 

Nord-Norge har en økning i antall totale utenlandske overnattinger på 11 prosent i september 2023 vs september 2022, derav:

Nordland + 19 prosent

Troms  0 prosent

Finnmark + 8 prosent

 

Svalbard + 11 prosent

 

Nord-Norge har en nedgang i antall totale norske overnattinger på 2 prosent i september 2023 vs september 2022, derav:

Nordland + 9 prosent

Troms  - 12 prosent

Finnmark  - 8 prosent

 

Svalbard - 29 prosent

 

Hotell, campinplasser, hyttegrender og vandrerhjem per september 2023

Hotell per september 2023

Regionstatistikk per september 2023

blobid0.jpg

 

Totalt antall overnattinger_januar-september 2019-2023.jpg