Tar fylkeskommunens forslag til budsjettkutt nok hensyn til næringslivets kompetansebehov?

Nyhet, NHO Arktis

Publisert

Den store utfordringen i dag, men også fremover, er tilgangen på folk med riktig kompetanse. Hvilke utdanningsmuligheter vi gir ungdommene våre er derfor avgjørende for vekst og liv i landsdel.

Igjen står flere utdanningstilbud i fare for å forsvinne. Det bekymrer mang en arbeidsgiver som i årevis har slitt med å få tak i folk med rett kompetanse. NHO Arktis mener det nå er helt nødvendig å se behovet i arbeidslivet og dimensjonere skoletilbudet deretter.

Tilstandsrapporten for videregående skole og utdanning viser at det går i riktig retning. Men det er altså fortsatt vi her lengst nord som har lavest utdanningsgrad. Og det er fremdeles flest av våre ungdommer som dropper ut fra videregående skoler. Vi må sette oss høyere ambisjoner på vegne av våre ungdommer, sier regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik. 

I flere år har bedriftene hatt et udekket kompetansebehov. Undersøkelser NHO har gjort viser at et urovekkende antall bedrifter har vanskeligheter med å rekruttere faglært arbeidskraft. Flere bedrifter vurderer mangel på kvalifisert arbeidskraft som deres største utfordring fremover.  

Utdanning skal kvalifisere ungdom og voksne til arbeidslivet. Vi anbefaler fylkeskommunen på det sterkeste å strekke seg langt for å gi ungdommer den utdanningsmuligheten arbeidslivet faktisk trenger. Vi mener at tiden er overmoden for å vurdere om dagens skolestruktur er godt nok tilpasset arbeidslivets behov. Å bruke ostehøvelprinsipp ved å kutte enkelte opplæringstilbud for å spare midler er ikke en farbar vei i det lange løp, utdyper NHOs regiondirektør. 

Behovet for fagarbeidere er aller størst i vår region med særlig kompetanse innen teknologi og industrifag, transport og kjøretøy, bygg og anlegg, elektro, naturbruk som sjømat, salg, service og reiseliv, restaurant- og matfag, IT, samt helse og oppvekst. Det er også behov for å rekruttere til høyere utdanning, så studiespesialiserende må i tillegg trekkes frem. -Dette er en god pekepinn på hvilke fag det må satses på i utdanningssystemet, mener Baik.

Næringslivet i nord går godt, og vi kan se tilbake på et tiår med eksportvekst i omsetning og verdiskaping. Veksten er drevet av sjømat, energi-, industri- og reiselivsnæringen. Dette er alle næringer som også i fremtiden vil være viktige for både Nord-Norge og Norge. Da er det urovekkende at befolkningsveksten og evnen til å tiltrekke og holde på unge arbeidstakere, ikke er god nok.  

-Den store utfordringen i dag, men også fremover, er tilgangen på folk med riktig kompetanse. Hvilke utdanningsmuligheter vi gir ungdommene våre er derfor avgjørende for vekst og liv i landsdel, avslutter NHO Arktis sin regiondirektør, Målfrid Baik.