NHO

Innhold

Tomme seter fylles opp igjen

Nyhet, NHO Arktis

Publisert

#005

#120

Dagens Næringsliv og NRK melder at regjeringen vil endre smittevernreglene om bord på norske fly, og at de nå harmoniseres med de europeiske reglene. Det betyr at tomme seter igjen kan fylles med passasjerer. – Blant de viktigste tiltakene for å holde hjulene i gang og få folk tilbake i jobb i nord, mener Målfrid Baik, regiondirektør i NHO Arktis og Daniel Bjarmann-Simonsen som er regiondirektør i NHO Nordland.

Krisepakkene i luftfarten har midlertidig reddet flyselskapene, men i liten grad ført til økt trafikk. Flyselskapene og reiselivet, men også store deler av det nordnorske samfunnet, har lidd som følge av få avganger, liten kapasitet og dyre billetter. Dagens endringer i smittevernreglene er derfor svært gledelig for hele det nordnorske samfunnet.  

  • Flyselskapene og reiselivsnæringen er blant de hardest rammede av krisen og de strenge smitteverntiltakene. At flyene nå kan fylles vil gi langt større kapasitet og forhåpentligvis også flere avganger til og fra oss i nord. Det er ikke bare gledelig for flyselskapene, men også for hele landsdelens næringsliv og innbyggere, sier Baik.

 

  • Harmonisering av smittevernreglene med EU er kanskje det billigste stimuleringstiltaket vi har. Når flyene kan fylles vil hoteller, rorbuer, restauranter også kunne fylles. Det betyr at flere kommer tilbake i jobb og at vi igjen kan skape verdier til fellesskapet, sier Bjarmann-Simonsen.

Økt setekapasitet vil gi flere passasjerer, økt lønnsomhet og flere avganger for flyselskapene. Det er likevel bare ett nytt steg i gjenåpningen. Grensene mot Europa er neste.

  • Dette er et viktig steg i gjenåpningen av landet, og vi håper det vil gi et bedre flytilbud og rimeligere billetter. Det er likevel langt igjen til normalen, og dette er kun ett av flere steg i gjenåpningen, sier regiondirektøren i Nordland.

  • Nå haster det med åpne opp mot flere europeiske land som kan bidra til å fylle flyene og skape aktiviteter og verdier.  Tyskland og Finland er land med like lav smittesituasjon som Norge, og utgjør en av de viktigste utenlandsgjestene for reiselivet i nord, sier Målfrid Baik. Hun legger til at vi allerede er sent ute opp mot sommersesongen, derfor er det svært viktig at det åpnes opp for fritidsreiser fra disse landene så raskt som mulig     

Regiondirektørene er positive til utviklingen i landsdelen, og ser tegn til normalisering. Det er likevel en skjør optimisme.

  • Vi gleder oss over alle gladnyheter og tegn på økt aktivitet og normalisering. Samtidig er vi i en sårbar situasjon. Verken bedriftene eller innbyggerne må ta lett på smitteverntiltakene selv om det er lite smitte og ting ser ut til å normalisere seg. Det er langt frem til normalen, og kort vei til dypere krise, avslutter regiondirektørene alvorlig