Bedriftene mangler kompetanse om kunstig intelligens

Publisert

Linn Alicia Slora Kristiansen

Foto: RicardoPhoto

INNLANDET: 7 av 10 bedrifter oppgir at de mangler kompetanse for å implementere og bruke kunstig intelligens. – NHO mener norske virksomheter trenger bedre tilgang på riktig kompetanse, testsentre og nettverk, for å nyttiggjøre seg ulike bruksområder av KI best mulig, sier seniorrådgiver i NHO Innlandet Linn Alicia Slora Kristiansen.

NHOs ferske kompetansebarometer for 2023 viser at 6 av 10 av NHO Innlandet sine medlemsbedrifter ikke får tak i den kompetansen de trenger.

Bedriftene mangler kompetanse for å implementere og bruke kunstig intelligens

Nytt for dette året er spørsmål om kunstig intelligens. Tall fra Innlandet viser:

 • 41 % av bedriftene i undersøkelsen oppgir at kunstig intelligens vil være viktig for bedriftens fremtidige vekst og konkurranseevne.
 • 39 % oppgir at kunstig intelligens vil endre oppgavene i bedriften.
 • 12 % oppgir at de har implementert verktøy basert på kunstig intelligens i sin bedrift.
 • 18 % oppgir at bruk av kunstig intelligens i sin bedrift er/vil være etisk utfordrende.
 • 19 % oppgir at bruk av kunstig intelligens i sin bedrift er/vil være regulatorisk utfordrende (f.eks. personvern, opphavsrett).
 • 72 % oppgir at bedriften mangler kompetanse for å implementere og bruke kunstig intelligens.

– I NHO mener vi at norske virksomheter trenger bedre tilgang på riktig kompetanse, testsentre og nettverk, for å nyttiggjøre seg ulike bruksområder av KI best mulig. Sannsynligheten for at økt bruk av KI vil merkes godt er stor, fordi Norge allerede har lite manuell arbeidskraft, sier Kristiansen, og fortsetter:

– Det ser så langt mest sannsynlig ut at bruk av KI vil gi en produktivitetsøkning og mer effektiv utnyttelse av knappe ressurser, heller enn masseoppsigelser. Sannsynligvis vil KI også skape grunnlag for ny virksomhet og nye arbeidsplasser, slik andre teknologiske endringer også har medført historisk.

28 % har et udekket IKT behov i Innlandet

På spørsmål om "I hvor stor grad har bedriften et udekket behov for IKT-kompetanse i dag?" svarer 28 % i Innlandet at de i stor, eller noen grad, har et udekket behov for IKT kompetanse. Dette fordeler seg ulikt i Innlandet:

 

 

6 av 10 har et udekket kompetansebehov

NHOs kompetansebarometer for 2023 viser at 6 av 10 av NHO Innlandet sine medlemsbedrifter ikke får tak i den kompetansen de trenger. På utdanningsnivået yrkesfag og fagskole er det størst behov, men også innenfor bachelor og masterutdanning er det behov ute hos bedriftene. Hele 7 av 10 av medlemsbedriftene i undersøkelsen sier at de har behov for fagskole utdannede, mens 8 av 10 sier de har behov for yrkesfaglig kompetanse.

 • Doktorgrad - 2%
 • Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå - 37%
 • Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå - 55%
 • Høyere yrkesfaglig utdanning (yrkesrettet utdanning fra fagskole) - 74%
 • Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) - 80%
 • Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende - 23%
 • Fullført grunnskoleutdanning - 26%

– Bedriftene våre har behov for kompetanse innenfor alle fagområder, men spesielt innenfor yrkesfag og fagskole, slik Kompetansebarometeret har vist i flere år. Dette behovet understrekes på ny, sier Kristiansen, og fortsetter:

– Vi må ha et utdanningstilbud som er tilpasset behovet i arbeidslivet. Samtidig må vi jobbe for at flere ungdommer ser de spennende mulighetene yrkesutdanning gir, sier Kristiansen.

Teknologi- og industrifag mest etterspurt

På spørsmål om "fra hvilke yrkesfaglige utdanningsprogrammer på videregående skoles nivå har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året?" ser fordelingen slik ut i Innlandet:

 

Ingeniør og tekniske fag mest etterspurte område

På spørsmål om "Innenfor hvilke av de følgende områder har bedriften et udekket behov for kompetanse i dag?" ser fordelingen slik ut i Innlandet:

Maskin ingeniør mest etterspurte område

På spørsmål om "Hvilke ingeniørutdanninger har bedriften behov for å rekruttere i dag?" ser fordelingen slik ut i Innlandet:

 

 

For ytterligere spørsmål, kontakt:

Linn Alicia Slora Kristiansen, seniorrådgiver NHO Innlandet

Tlf: 412 31 669 Mail: lask@nho.no        

Kilder:

NHOs kompetansebarometer: https://www.nho.no/tema/kompetanse-og-utdanning/kompetansebarometer/