Bedrifter sliter med rekruttering på grunn av skjev kjønnsbalanse

Nyhet, NHO Innlandet

Publisert

- Et mer likestilt arbeidsliv vil gi bedriftene bedre tilgang på arbeidskraft, øke produksjonspotensialet i økonomien og lette finansieringen av fremtidens velferd, sier seniorrådgiver i NHO Innlandet Linn Alicia Slora Kristiansen.

- Et mer likestilt arbeidsliv vil gi bedriftene bedre tilgang på arbeidskraft, øke produksjonspotensialet i økonomien og lette finansieringen av fremtidens velferd, sier seniorrådgiver i NHO Innlandet Linn Alicia Slora Kristiansen.

Fersk NHO-undersøkelse viser at bedriftene sliter med rekruttering på grunn av skjev kjønnsbalanse. - I Norge er likestilling mellom kvinner og menn en helt sentral samfunnsverdi. Vi har fortsatt en lang vei å gå selv om vi ligger langt fremme på verdensbasis, sier seniorrådgiver i NHO Innlandet Linn Alicia Slora Kristiansen.

  • 1 av 3 bedrifter oppgir at de ikke er fornøyd med kjønnsbalansen i egen bedrift, og av disse sier 3 av 4 at de opplever skjev kjønnsbalanse i søkermassen som et problem i rekrutteringsarbeidet. Det gjelder særlig blant de største bedriftene.
  • Cirka 1 av 3 medlemsbedrifter har en strategi eller forankret målsetting om å oppnå mer mangfold blant bedriftens styre, ledergruppe eller arbeidsstokk. 15 prosent har planer om å utarbeide dette.
  • Det er kun 15 prosent av norske arbeidstakere jobber i yrker med tilnærmet jevn kjønnsfordeling. 1/3 av alle yrkesaktive kvinner arbeider innenfor helse- og sosialtjenestene, hovedsakelig i offentlig virksomhet (Østbakken et al., 2017).

- Dagens forskjeller i arbeidstilknytning mellom kjønnene henger i stor grad sammen med at kvinner og menn velger ulike utdanninger, karriereveier og stillinger. Likere utdannings og karrieremuligheter vil bidra til at forskjellene mellom menn og kvinner i arbeidsmarkedet minsker. Derfor har det vært viktig for oss å jobbe med prosjektet Jenter & Teknologi. Kjønnsdelte yrkesvalg oppstår ikke plutselig, de er resultat av holdninger, stereotypier, muligheter og valg allerede fra tidlig i oppveksten. Det er også viktig at velferdsordninger innrettes slik at de bidrar til like muligheter for deltagelse i arbeidslivet, sier Kristiansen.

IT-bedrift tar grep

Bedriften Tietoevry er en bedrift som har jobbet bevisst med dette – og som nå har tatt grep for å sikre seg en høyere kvinneandel.

-Vi har gjennom flere år bevisst igangsatt og deltatt på prosjekter for å øke kvinneandelen i teknologibransjen. For å lage god teknologi er vi helt avhengig av at mangfoldet som skal bruke teknologien gjenspeiles i de som lager den! Teknologi er dessverre fortsatt en del av de kjønnsdelte yrkesvalgene, og vi ser at jenter tidlig tar et valg om teknologi er noe for seg eller ikke. Her har vi alle et ansvar for å bryte ned stereotypier og vise de fantastiske mulighetene det å jobbe med teknologi byr på!

Vi i Tietoevry har engasjement helt ned i barneskolen for å adressere og markedsføre mulighetene ved yrket så tidlig som mulig, men her er vi avhengig av å spille på lag med foreldre, lærere og andre ressurspersoner rundt de unge for å få til en raskere endring. Teknologi handler i stor grad om å jobbe med mennesker, og med den digitaliseringstakten samfunnet rundt oss har, er vi helt avhengig av mangfold for å lage gode løsninger, sier Guro Storlien Evensen avdelingsleder i Tietoevry.

Øker samfunnsverdien

-I Norge er likestilling mellom kvinner og menn en helt sentral samfunnsverdi. Likestilling er en verdi vi med stolthet holder frem når vi reiser utenlands. NHO er opptatt av at alle som kan jobbe, skal inkluderes i arbeidslivet. Dette er viktig for den enkelte, og ikke minst for samfunnet og næringslivet som trenger alle gode hoder og hender. Et mer likestilt arbeidsliv vil gi bedriftene bedre tilgang på arbeidskraft, øke produksjonspotensialet i økonomien og lette finansieringen av fremtidens velferd, avslutter Kristiansen.