NHO-undersøkelse: Ukraina-krigen berører bedriftene i Innlandet

Nyhet, NHO Innlandet

Publisert

Budskapet fra NHO-bedriftene i Innlandet i den nyeste medlemsundersøkelsen er oppsummert "Bra nå, verre siden". - Fremtidsutsiktene er vesentlig svakere enn ved forrige måling. Ukrainakrigen gir høyere kostnader, høyere salgspriser, lavere aktivitet og dårligere inntjening, sier regiondirektør Jon Kristiansen.

Undersøkelsen gir en pekepinn på virkningene av krigen i Ukraina, sett med bedriftenes perspektiv. Drøyt hver fjerde medlemsbedrift rapporterer om lavere omsetning enn normalt. Dette er på linje med nivåene i fjor høst. Nesten ingen (1 prosent) har nå et omsetningsfall på mer enn 50 prosent. Dette er det laveste vi har registrert siden pandemien kom til landet.

- Nåsituasjonen er fortsatt god, og lite endret siden undersøkelsen vi tok opp for fire uker siden, i begynnelsen av mars. Nå er det bilbransjen (NBF) som rapporterer om den svakeste nåsituasjonen. Det er nærliggende å koble dette til de forsterkede flaskehalsproblemene i verdikjedene i etterkant av Russlands invasjon i Ukraina. I starten av mars varslet Benteler permitteringer nettopp på bakgrunn av dette, sier Kristiansen.

I nesten alle bransjer er fremtidsutsiktene svekket de siste fire ukene, og mest i bygg og anlegg. Bygg og anlegg rapporterer om økte innkjøpskostnader mens bilbransjen og industri melder om utfordringer i verdikjeder og økte kostnader.

- 32 prosent av bedriftene i undersøkelsen fra Innlandet melder om redusert omsetning sammenliknet med normal, sier Kristiansen.

Når vi spør bedriftene hvordan de vil vurdere markedsutsiktene for sin bedrift de neste seks månedene, svarer 15 prosent at utsiktene vil bli bedre, 53 prosent svarer uendret, mens 28 prosent svarer en forverring.

- Innkjøpsprisene har steget, og dette kan gi utslag for bedriftene på hvordan de ser markedsutsiktene fremover. Her må vi være føre var, avslutter Kristiansen.