Velg en utdanning som gir deg jobb

Publisert

Kompetanse bygges stein for stein, derfor er det ikke sikkert drømmejobben er innen rekkevidde med en gang. Men kanskje kan utdanningen være en døråpner til en interessant bransje der det er muligheter i fremtiden, skriver seniorrådgiver i NHO Innlandet Linn Alicia Slora Kristiansen.

Kompetanse bygges stein for stein, derfor er det ikke sikkert drømmejobben er innen rekkevidde med en gang. Men kanskje kan utdanningen være en døråpner til en interessant bransje der det er muligheter i fremtiden, skriver seniorrådgiver i NHO Innlandet Linn Alicia Slora Kristiansen.

Det nærmer det seg søknadsfrist for høyere utdanning. 20. april er det søknadsfrist i samordna opptak for opptak til universitet, høyskole og fagskoleutdanning. I usikre tider med rask teknologisk utvikling er utdanning noe av det sikreste du kan satse på.

NHOs kompetansebarometer viser at 6 av 10 bedrifter i Innlandet har et udekket kompetansebehov. NHOs ambisjoner er at andelen bedrifter med et udekket kompetansebehov halveres innen 2030.

Utdanning + kompetanse = jobb

Utdanning er avgjørende for å sikre konkurransekraft og for at bedriftene skal være i front. Generelt er det økende behov for kompetanse på alle utdanningsnivåer. Mer enn 4 av 10 NHO-bedrifter har forsøkt å rekruttere uten å få tak i ønsket kompetanse det siste året. I 2021 mangler NHO-bedriftene ca. 10 000 nyansatte med ingeniør og tekniske fag:

  • 4 500 nyansatte med mastergrad innen ingeniør og tekniske fag
  • 2 500 nyansatte med bachelorgrad innen ingeniør og tekniske fag
  • 2 500 nyansatte med fagskoleutdanning innen ingeniør og tekniske fag
  • Bedriftene manglet nesten 13 000 nyansatte med fagskoleutdanning
  • 8 000 innen håndverksfag og 2 500 innen ingeniør og tekniske fag

Gjennom NHOs Kompetansebarometer kommer det klart fram at det er en mismatch mellom tilbud og etterspørsel innen flere fagområder. Det positiver er at dette også gir fremtidige studenter store muligheter, og dette bør være en viktig pekepinn og motivasjonsfaktor for at kvinner skal velge ingeniør- og teknologifag. Vi ser en bedring fra år til år når det gjelder antallet jenter som søker seg til utdanninger innenfor ingeniør- og tekniske fag, men vi trenger enda flere. Med prosjektet Jenter og Teknologi ønsker vi å bidra til det. Og når næringslivet skriker etter slik kompetanse kan vi trygt si at døren står vidåpen. Men uansett hva man velger er det viktig med et tett samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og nærings- og arbeidsliv for å sikre relevans i utdanningene.

Mange muligheter med Fagskoleutdanning

Fagskolen tilbyr inntil to år høyere yrkesfaglig utdanning, som er praksisnært og gir svært relevant kompetanse for næringslivet. Mange fagskoleutdanninger er lagt opp for de som har tatt fag- eller svennebrev, eller har relevant yrkeserfaring. Det er mange muligheter for de som velger fagskoleutdanning. Fagskole er det utdanningsnivået hvor NHO-bedriftene manglet flest folk i 2021. Denne mangelen var på nesten 13 000 nyansatte. Bedriftene er klare til å gjennomføre det grønne skiftet, men trenger økt grønn kompetanse. Hvis flere unge velger tekniske fag, IKT eller ingeniørfag, kan det være verdifulle bidrag til å den grønne omstillingen. Vi er glade for at utdanningsinstitusjonene bidrar til å innfri studentene og bedriftenes ønske om kompetanse for det grønne skifte. Det er også behov for folk som tar rene IKT-utdanninger.

Råd til fremtidige studenter

Kompetanse bygges stein for stein, derfor er det ikke sikkert drømmejobben er innen rekkevidde med en gang. Men kanskje kan utdanningen være en døråpner til en interessant bransje der det er muligheter i fremtiden. Velg noe du brenner for, eller har interesse for, og tenk også på om dette er en kompetanse arbeidslivet har behov for. De fleste utdanninger kan brukes langt bredere enn man kanskje først tenker, og man bør ha de store sammenhengene for øyet. Vurder også muligheter for sommerjobb, deltidsjobb eller annet som gir deg påfyll og som kan være med til å bidra til at du lykkes med det du ønsker.

Lykke til!

Kronikk av Linn Alicia Slora Kristiansen, seniorrådgiver NHO Innlandet