Nøkkeltall om næringslivet i Innlandet

Her har vi samlet noen sentrale fakta om næringslivet i Innlandet. Finn tall og statistikk knyttet til sysselsetting, verdiskaping, markedsutsikter, kompetansebehov og mye mer.

Om næringslivet i Innlandet

NHOs Kommune-NM

Informasjon om Kommune-NM

Kommune-NM er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet i norske kommuner og fylker. Kommune-NM dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi og består av nitten enkeltindikatorer. Totalscoren baseres på gjennomsnittet av indikatorene. Kommune-NM er utelukkende basert på kvantitative data, hentet fra offisielle statistikker hos SSB og NAV.

At en kommune eller et fylke kommer dårligere ut i rangeringen, betyr ikke nødvendigvis at utviklingen innenfor kommunen/fylket har vært negativ, men kan komme av at andre har hatt mer positiv utvikling over tid. I Kommune-NM indekserer vi utviklingen innenfor hver indikator både over tid og mellom kommuner. Dette gjør det mulig å se på utvikling i en kommune eller et fylke over tid, uavhengig av rangering.

Les mer på nettsidene om Kommune-NM

NHOs medlemsundersøkelse

Bedriftenes markedssituasjon og fremtidsutsikter

Informasjon om medlemsundersøkelsen

Tallene på denne siden er hentet fra NHOs medlemsundersøkelser som er gjennomført i perioden mars 2020 til dags dato. Undersøkelsene er gjennomført ved bruk av webskjema som er sendt til alle NHOs medlemsbedrifter. Alle visualiseringene på denne siden er oppdatert med tall fra siste måling, der ikke annet er oppgitt.

Resultatene er ikke vektet for bedriftenes størrelse eller bransjetilhørighet. En stemme er en stemme, enten bedriften er liten eller stor og uavhengig hvilken bransje den representerer.  Undersøkelsene har vanligvis mellom 2500 og 3500 svar. 

Du finner også tall fra medlemsundersøkelsen her:

Nøkkeltall om næringslivet i Agder Byggenæringens Landsforening 
Nøkkeltall om næringslivet i Arktis Handel i NHO Service og Handel
Nøkkeltall om næringslivet i Innlandet NHO Geneo 
Nøkkeltall om næringslivet i Møre og Romsdal Norges Bilbransjeforbund
Nøkkeltall om næringslivet i Nordland  
Nøkkeltall om næringslivet i Oslo  
Nøkkeltall om næringslivet i Rogaland  
Nøkkeltall om næringslivet i Trøndelag  
Nøkkeltall om næringslivet i Vestfold og Telemark  
Nøkkeltall om næringslivet i Vestland  
Nøkkeltall om næringslivet i Viken  

Næringslivets Kompetansebarometer

Bedriftenes kompetansebehov

Informasjon om NHOs Kompetansebarometer

NHOs kompetansebarometer er en undersøkelse av NHOs medlemsbedrifters kompetansebehov, og er gjennomført årlig siden 2014. Den foreliggende rapporten er den niende i rekken. I alt inngår svar fra om lag 4686 NHO-bedrifter tilsvarende en svarprosent på 25,4 prosent.

Les mer om NHOs kompetansebarometer 2022.

Om NHO i Innlandet