NHOs kompetansebarometer

Hva trenger Norge? NHOs kompetansebarometer fra 2023 har svarene.

NHOs kompetansebarometer er en kartlegging som er gjennomført av NIFU, årlig siden 2014. Barometeret holder øye med hvilken kompetanse NHO-bedriftene har behov for.

Les hele rapporten

Hva slags kompetanse mangler NHO-bedriftene?

NHOs medlemsbedrifter sliter fortsatt med å få tak i rett kompetanse. Det viser NHOs ferske Kompetansebarometer fra 2023.  6 av 10 NHO-bedrifter oppgir å ha et udekket kompetansebehov.

Hvilke kompetansebehov har næringslivet?

Velger du håndverksfag eller tekniske fag/ingeniørfag,står bedriftene i kø for å møte deg.

Norge befinner seg i en vedvarende yrkesfagskrise.  Flest bedrifter melder at de har behov for ansatte med fagbrev eller fagskoleutdanning. Samtidig får ikke NHOs lærebedrifter tak i nok lærlinger. 

Yrkesfag gir mange jobbmuligheter. Og hvis du vil utdanne deg videre, kan du ta mesterbrev, du kan gå på fagskole, og mange studier ved høyskoler og universitet har åpnet for søkere med fagbrev.

Bedrifter har behov for IKT-kompetanse innenfor flere områder. Kunstig intelligens, digital sikkerhet, og kommunikasjon og samarbeid på digitale plattformer er det bedrifter etterspør digital kompetanse i størst grad til.

Kompetanse er også bedriftenes største utfordringen for å ta kunstig intelligens i bruk. Behovet for KI-kompetanse er stort nå og en kan bare anta at det vil øke.

Hvordan tette kompetansegapet?

Regionale tall

Du kan også finne tall for hver NHO-region ved å følge lenkene under. Siden undersøkelsen ble gjennomført i 2023 er det fylkesinndelingen fra da som benyttes.