Vi bistår med juridisk hjelp og annen rådgivning

NHO Møre og Romsdal har egen advokat som medlemsbedriftene kostnadsfritt kan kontakte i arbeidsrettslige spørsmål. 

Vår advokat Margrethe Brautaset er bare en telefon eller unna når våre medlemsbedrifter har behov for snarlig advokathjelp.

Margrethe og NHO tilbyr rask og effektiv jurdisk bistand innenfor det arbeidsrettslige området som tariff, arbeidsmiljølov, ansettelse, ferielov, sykelønn, pensjon, mm.

Mange bedrifter har hatt stor nytte av advokatbistand fra NHO f.eks i vanskelige personalsaker, oppsigelser og avskjedssaker.

Advokathjelpen er dekket av medlemskontingenten. Dersom det er nødvendig med prosedyre i forbindelse med oppsigelse eller avskjedssaker vil bedriften bli belastet med en egenandel.

Andre advokattjenester

NHO har advokater i alle landsforeninger, som kjenner bransjen din godt. Våre advokater har også utviklet en portal for arbeidsgivere, som fungerer som bedriftenes digitale HR-avdeling. Den heter Arbinn. Der finner du mye nyttig informasjon i form av artikler, maler, huskelister etc 

NHO har fremforhandlet en samarbeidsavtale med Eurojuris. Avtalen gir medlemsbedriftene èn gratis rådgivningstime og 15 prosent rabatt på juridiske tjenester som ikke er dekket gjennom NHO-medlemsskapet. 

I Møre og Romsdal er Eurojuris representert ved Larhammer Aarseth advokatfirma i Molde og Judicia som har hovedkontor i Ålesund.

  • Margrethe Brautaset
  • Advokat