Om NHO Møre og Romsdal

Vi har politisk påvirkningskraft i Møre og Romsdal

Vår stemme blir hørt!

NHO er Norges største arbeidsgiverorganisasjon. I Møre og Romsdal har vi ca. 1900 medlemsbedrifter med nesten 33 000 årsverk.

Vi jobber hele tiden for at næringslivet i Møre og Romsdal skal ha gode rammer for videre vekst og utvikling slik at de kan bidra til å sikre skatteinntekter og opprettholde velferden.

Vi jobber tett opp mot lokale, regionale og nasjonale myndigheter og medier for å synliggjøre hvilke utfordringer næringslivet har.

I Møre og Romsdal er samferdsel, maritim/havbruksnæringer, reiseliv og skatte- og avgiftspolitikk viktige områder som det jobbes særskilt med.

Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe din medlemsbedrift ønsker å sette søkelys på.

I NHO Møre og Romsdal er det regiondirektør Lene Trude Solheim (lene.solheim@nho.no) og seniorrådgiver Håvard Ketil Sporsheim (havard.ketil.sporsheim@nho.no) som jobber med næringspolitiske saker.

Vi bistår med juridisk hjelp og annen rådgivning

NHO Møre og Romsdal har egen advokat som medlemsbedriftene kostnadsfritt kan kontakte i arbeidsrettslige spørsmål. 

Vår advokat Margrethe Brautaset er bare en telefon eller epost unna når våre medlemsbedrifter har behov for snarlig advokathjelp.

Margrethe og NHO tilbyr rask og effektiv jurdisk bistand innenfor det arbeidsrettslige området som tariff, arbeidsmiljølov, ansettelse, ferielov, sykelønn, pensjon, mm.

Mange bedrifter har hatt stor nytte av advokatbistand fra NHO f.eks i vanskelige personalsaker, oppsigelser og avskjedssaker.

Advokathjelpen er dekket av medlemskontingenten. Dersom det er nødvendig med prosedyre i forbindelse med oppsigelse eller avskjedssaker vil bedriften bli belastet med en egenandel.

Andre advokattjenester

NHO har advokater i alle landsforeninger, som kjenner bransjen din godt. Våre advokater har også utviklet en portal for arbeidsgivere, som fungerer som bedriftenes digitale HR-avdeling. Den heter Arbinn. Der finner du mye nyttig informasjon i form av artikler, maler, huskelister etc 

NHO har fremforhandlet en samarbeidsavtale med Eurojuris. Avtalen gir medlemsbedriftene èn gratis rådgivningstime og 15 prosent rabatt på juridiske tjenester som ikke er dekket gjennom NHO-medlemsskapet. 

I Møre og Romsdal er Eurojuris representert ved Larhammer Aarseth advokatfirma i Molde og Judicia som har hovedkontor i Ålesund.

Våre arrangementer knytter bedriftene i regionen tettere sammen

NHO Møre og Romsdal tilbyr kurs, frokostmøter, seminarer og konferanser gjennom hele året. Noe arrangerer vi alene, mens vi andre ganger lager møteplasser sammen med gode samarbeidspartnere i nærings- og organisasjonsliv.  

Her får deltagerne faglig påfyll, oppdatering på viktige problemstillinger og kan knytte nyttige kontakter i ditt nettverk. 

Som medlemsbedrift kan du gjerne komme med ønsker om temaer. Alle våre møteplasser legges ut på hjemmesiden under «Arrangementer».

Vi hjelper deg å bruke medlemskapet og medlemsfordelene

Som medlem i NHO har du mange medlemsfordeler som vi anbefaler deg å bruke. 

På Arbinn.no  finner du nyttig informasjon, veiledere, håndbøker og maler på det aller meste som er relevant for deg som arbeidsgiver. 

NHO Pensjon og NHO Forsikring er to av fordelene som har gitt store besparelser for flere av våre medlemsbedrifter. Det samme har innkjøpsavtalene som vi har forhandlet frem. 

Ta kontakt med vår rådgiver Elin Ous  for å få hjelp til å komme i gang med å bruke dine medlemsfordeler.