Vi gratulerer Hamarøy Hotell med prisen -vellfortjent!

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

Fra venstre daglig leder ved Hamarøy hotell Simona Aasjord, Vidas Tamulevicius, Samargul Jabarkhel, Astrid-Helen Gælok og Karin Strand. Foto: Nordland Fylkeskommune

Vi gratulerer medlemsbedrift Hamarøy Hotell med årets Mangfoldspris for små virksomheter! Det har gjort grep i egen virksomhet, og tar sterk avstand fra trakassering og uønsket oppførsel internt, men også fra gjester mot sine ansatte. De er ikke redd for å formidle dette i aviser og sosiale medier, som viser en standard for hvilket samfunn vi ønsker å ha -dette må feires!

Mangfoldsprisen deles ut til virksomheter som har utmerket seg ved fremragende bruk av innvandreres kompetanse. For region Nord- og Midt-Norge vant Hamarøy Hotell i kategorien små virksomheter.   '

- Dette er en bedrift som setter en standard, både for seg selv og samfunnet. De har markert seg i det offentlige bilde når de har tatt grep og gått ut i medie med beskjed om sterk avstand til diskriminering av sine ansatte, et grep etter opplevelser rettet mot ansatte med invandrerbakgrunn i møte med gjester. Ikke minst har de en mangfolding arbeidsplass med rekordlavt sykefravær, som viser miljøet de har skapt, sier jurymedlem og rådgiver Aina Fagereng i NHO Nordland.

- Virksomheten tilbyr både språktrening og arbeidspraksis for flyktninger og innvandrere gjennom NAV, samt arbeidstrening for andre kandidater fra NAV. Virksomheten tar aktive grep for å være synlig og åpen om mangfold, og tar sterk avstand fra diskriminering og fokuserer på de gode historiene. Dette deler de åpent i sosiale medier, og er heller ikke redd for å gå ut i media. Juryen vil berømme virksomheten for sitt mot og aktive arbeid for å skape kulturendring både internt i bedriften, men også i samfunnet. Det krever mye å endre normer og kultur i samfunnet, sier juryleder og seniorrådgiver i Trøndelag fylkeskommune, Tove Stavrum.

Perspektiver og løsninger 

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av kompetanse i arbeidslivet. Prisen skal løfte frem suksesshistorier, inspirere arbeidsgivere og skape større bevissthet om verdien av et mangfoldig arbeidsliv. Libe Rieber-Mohn, direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), mener prisen er viktig fordi undersøkelser viser at arbeidsgivere som oftest ser etter folk som passer inn i eksisterende organisasjonskultur og som i stor grad er lik seg selv eller de andre som jobber der. 

 
- Det er viktig at arbeidsgivere er seg bevisst på at dyktige ansatte ikke består av én homogen gruppe. Hvis ikke kan norsk arbeidsliv gå glipp av viktige perspektiver og løsninger som gjør oss mindre konkurransedyktige, sier Rieber-Mohn. 

Mer om prisen

•             Det er IMDi og Arbeids- og Inkluderingsdepartementet som deler ut Mangfoldsprisen. I disse dager deles den ut til seks regionale vinnere, fordelt på to kategorier: én for små virksomheter, og én for mellomstore og store virksomheter. Mangfoldsprisen mottok rundt 220 forslag til virksomheter på landsbasis. Vinneren fra Nordland skal nå konkurrere på nasjonalt nivå mot de øvrige vinnerne fra regionene Vest- og Sør-Norge samt Øst-Norge.

•             Det er en nasjonal jury som avgjør hvilke virksomheter som til slutt står igjen som vinnere innen prisens to kategorier, i tillegg til «Årets mangfoldsvirksomhet». Sistnevnte deles ut til én av de to vinnerne. De nasjonale prisene deles ut av statssekretær Nancy Hertz i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, på IMDis fagkonferanse for etnisk mangfold den 1. desember 2022. 

•             De regionale vinnerne kåres av tre regionale juryer; 

Region Nord- og Midt-Norge: Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal

Region Vest- og Sør-Norge: Vestland, Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark

Region Øst-Norge: Innlandet, Viken og Oslo

•             Små virksomheter defineres som virksomheter med inntil 19 ansatte/årsverk.

•             Mellomstore og store virksomheter defineres som virksomheter med 20 eller flere ansatte/årsverk

•             I prosess med å komme fram til vinnerne, er det avgjørende at mangold i virksomheten i seg selv ikke er tilstrekkelig. Vinnerne skal blant annet kunne vise til god bruk av innvandreres kompetanse, vise til etnisk mangfold på ulike nivå og kategorier i virksomheten, samt jobbe strategisk med å øke det etniske mangfoldet.

•             For tildelingskriteriene og mer informasjon om Mangfoldsprisen, gå inn på; www.mangfoldsprisen.no