Ballangen Sjøfarm mottok pris under Vinterfestuka i Narvik!

Publisert

FIKK PRIS: Ballangen Sjøfarm ble utnevnt til månedens bedrift i mars av NHO Nordland. Prisen ble delt ut av Espen Haaland (til venstre) som er styreleder i NHO Nordland. Prisen ble mottatt av vedlikeholdsleder Vegard Aspelund, daglig leder Erik Sommerli og driftsleder Knut Inge Nikolaysen i Ballangen Sjøfarm. Til høyre i bildet er Anders Paulsen i NHO Nordland.

Selskapet er en jobb- og verdiskaper med stort fokus på egne folk og samfunn. De drifter flere lokasjoner i Ofotfjorden, og har siden 2001 jobbet opp en verdikjede som skaper lokale jobber og verdier. Selskapet har en tydelig stemme i samfunnsdebatten på saker som påvirker vekst- og utviklingsmuligheter, og kommer med viktig og god innsikt. Denne månedens bedrift er ingen andre enn Ballangen Sjøfarm AS!

Prisen ble delt ut under vorspielet til NHO Nordlands årskonferanse i Narvik. Prisen ble delt ut av Espen Haaland som er styreleder i NHO Nordland, til Erik Sommerli som er daglig leder i Ballangen Sjøfarm. Han ante ingenting på forhånd og ble skikkelig overrasket.

– Det er en hyggelig anerkjennelse av jobben vi gjør. Vi setter stor pris på å bli lagt merke til, sier Sommerli.

Les intervjuet med vinneren i Fremover her.

Ballangen Sjøfarm er et oppdrettsselskap med flere lokasjoner i Ofotfjorden som har fokus på god sunn fiskehelse som gir sunn matfisk. Selskapet legger også vekt på at de ansatte er hovedgrunnene til positiv utvikling, og fokuserer mye på godt arbeidsmiljø og med det er lærebedrift. 

En tydelig stemme

Selskapet har en tydelig stemme i regionen på viktige saker som påvirker bedriftene i regionen, de siste månednee har de vært tydelig på hva grunnrenteskatten vil bety for selskapets bidrag til samfunnet og sine ansatte. Med klar stemme som gir viktig innsikt og dybde om behov og rammebetingelser; blant annet kraft, samferdsel, kompetansebehov og behov for politisk samkraft. Innsikt som gir perspektiver og innsikt til samfunn, politikken, regionen for utviklingen i regionen. 

Fremtidsrettet 

Ikke minst er selskapet svært fremoverlent med å tenke investeringer og utvidelser som gir jobb- og verdiskaping og sterke ringvirkninger i samfunnet rundt. Ved å bruke kapitalen de opparbeider seg er de med på å bygge videre på. Og de engasjerer seg i utdanning, og bruker tid på å gi elever i utdanning innsikt i hva bedriften og bransjen gjør, og hvilken karrieremulighet som er. 

Fokusert på gode samfunn 

Selskapet har et bevisst forhold til at samfunnet rundt må ha et tilbud og aktivitet, og med det har de en fast pot hvert år på 300.000kr som går til idrett, aktivitet og kultur.  Dette er med på å gi muligheter til flere, ikke minst åpner det for flere fritidsaktiviteter som gjør lokalsamfunnet mer attraktivt for store og små. 

NHO Nordland med jury mener med det at Ballangen Sjøfarm AS er en verdig vinner av prisen månedens bedrift for mars 2023!