Vi har gått inn i partnerskap om Drivkraftkonferansen på Helgeland!

Publisert

Her med rådgiver Aina Fagereng og regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen, sammen med administrerende direktør Hanne Nordgård, direktør for bedriftsmarked Bjørn-Tore Brønlund og markeds- og kommunikasjonssjef Majken Hauknes i SpareBank 1 Helgeland. Foto: Susann Kristoffersen Sivertsen // SpareBank 1 Helgeland

Drivkraft er nøkkelordet til Lokalbanken, og det innebærer at de skal fortsette å bidra til vekst, kompetanse og samarbeid. Og nå styrker SpareBank 1 Helgeland seg på samarbeid, og har invitert NHO Nordland inn som samarbeidspartner til Drivkraftkonferansen i Mosjøen 31. august.

– Aldri før har mer samarbeid og økt kompetanse på Helgeland vært viktigere. For vi ser konturene av vekst, og da må vi lykkes med rekruttering, sier administrerende direktør i SpareBank 1 Helgeland, Hanne Nordgaard, og inviterer til konferanse om blant annet dette temaet 31. august i Mosjøen, i samarbeid med NHO Nordland.

Nytt samarbeid

I forbindelse med at Finans Norge har blitt en landsforening i NHO, er SpareBank 1 Helgeland og NHO Nordland blitt enige om et samarbeid om Drivkraftkonferansen. Dette er en styrke for bedriftene på Helgeland, men også for næringslivet i Nordland som helhet.

– Vi er enige om at det er en vinn-vinn-situasjon, der vi får bygd en enda bedre møteplass for bedrifter og viktige beslutningstagere for utviklingen av Nordland. Ikke minst for å få fortalt enda flere gode historier om hva bedriftene bidrar med for å skape jobber, verdier og løse viktige samfunnsoppgaver, sier regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen.

– Samarbeidet mellom oss skal styrke hverandre uten at profil i verdier eller merkevare endres. I tråd med våre anbefalinger til øvrig næringsliv, er vi opptatt av å vise at samarbeid gir gevinster til alle parter, sier Markeds- og kommunikasjonssjef, Majken Hauknes.


Rapport om vekst gir retning

På drivkraftkonferansen for to år siden, fikk SpareBank 1 Helgeland utarbeidet en rapport fra analysebyrået Menon Economics som viste at det ligger til rette for god vekst i regionen om vi gjør noen riktige grep innen næringer vi har gode forutsetninger i. Hanne Nordgaard lanserte visjonen om å bli 100 000 helgelendinger innen 2030, og nå er denne veksten i ferd med å skyte fart, ikke minst på grunn av viktige industrietableringer. Og tema på årets konferanse er å finne svaret på hvordan visjonen på 100 000 skal oppfylles på best mulig måte.


Helgeland har alt?

Tema for konferansen er rekruttering i vid forstand, der vi forsøker å finne ut av hva vi må lykkes med for å sikre vekst.


– Vi har arbeidstittelen «Leve for å jobbe eller jobbe for å leve?". Her ønsker vi å få frem at Helgeland har begge deler, sier rådgiver i NHO Nordland, Aina Fagereng.

– Hva skal vi gjøre for at Helgeland blir en mer attraktiv plass å bo – for oss som allerede er her og ikke minst; hvordan skal vi få flere til å bli oppmerksom på at det er attraktivt å bo her, sier direktør for bedriftsmarkedet, Bjørn-Tore Brønlund.

Mer om Drivkraftkonferansen:
  • Drivkraftkonferansen er Helgeland sin årlige næringskonferanse for å sikre vekst, innovasjon og samarbeid mellom offentlig og privat næringsliv.
  • Dette skal være den viktigste næringskonferansen og møteplassen på Helgeland og vi skal jobbe for å få til samarbeid og vekst på Helgeland og spør hvert år: Hvordan skape drivkraft for vekst på Helgeland?
  • Dette er næringslivsledere i offentlig og privat sektor der du «må» være. Både av faglige, salgsmessige og sosiale grunner der målet er å få samlet Helgeland og få ut større synergier mellom næringsliv og folk.
  • SpareBank 1 Helgeland og NHO Nordland skal framover samarbeide om Drivkraftkonferansen og nå ut med flere viktige historier fra næringslivet på hele Helgeland.

Les mer om Drivkraftkonferansen, prisen som deles ut og tidligere innledere på SpareBank 1 Helgeland sine sider.

Lansering av planene under Gallaria