Felles front for byggebransjen: – Situasjonen er krevende

Publisert

Førstehånds innsikt fra medlemsbedrifter i krevende tider: Regiondirektør NHO Nordland Hans Christian Hansson (t.v.), direktør Stein Windfeldt i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) Nord-Norge, daglig leder Gunn Inger Skipnes og prosjektleder Lars Arne Ellefsen i Byggmester Erling Skipnes AS og seniorrådgiver Anders Paulsen i NHO Nordland.

Stigende renter og synkende kjøpekraft gir dramatiske utslag i boligmarkedet og rammer aktørene i bygg og anlegg hardt. – Frykten er at dyktige fagfolk ikke er der lenger når vi kommer ut av bølgedalen, sier Hans Christian Hansson, regiondirektør i NHO Nordland.

I en tid hvor byggebransjen i fylket står overfor betydelige utfordringer, tok regiondirektør Hansson og seniorrådgiver Anders Paulsen fra NHO Nordland, sammen med direktør Stein Windfeldt i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) Nord-Norge, initiativet til å besøke lokale bedrifter for å få førstehånds innsikt i situasjonen de står i.

Blant virksomhetene som fikk besøk var EcoNordland AS, Moldjord Bygg og Anlegg AS og Byggmester Erling Skipnes AS, som alle delte sine erfaringer og utfordringer i en tøff tid for bransjen.

– Tilbakemeldingen fra aktørene er tydelig: Situasjonen er krevende, og vi er redde for at bedriftene skal miste viktig kompetanse. Frykten er at dyktige fagfolk ikke er der lenger når vi kommer ut av bølgedalen, sier Hansson.

– Nå bør myndighetene se på hvordan de kan hjelpe en bransje som står overfor en situasjon som for mange er like vanskelig som under finanskrisen. Det gjenspeiles i et dramatisk fall i boligbyggingen i fylket, og en merkbar nedgang i markedet for yrkes- og næringsbygg, utdyper regiondirektøren.

Foreslår tiltak

For å møte utfordringene foreslår NHO en rekke tiltak, deriblant gjeninnføring av tilskudd for kommunale utleieboliger, økt ramme til Husbanken og satsning på energieffektivisering.

– Boligbyggingen har stoppet nærmest helt opp enkelte steder. Fortsatt høye renter og usikkerhet rundt hvor fort rentene skal ned igjen, kombinert med stigende priser, gjør at mange nå sitter på gjerdet, sier Stein Windfeldt.

EBA-direktøren uttrykker også bekymring for at offentlige byggherrer, blant dem flere kommuner, viser treghet og manglende smidighet, noe som forverrer situasjonen ytterligere.

– Det er det stikk motsatte av hva vi trenger nå. De offentlige aktørene må anstrenge seg ekstra for å få prosjekter i gang, understreker han.

Forsøker å se positivt

Trond-Morten Røst, daglig leder og regionsjef i Nelfo Nord – Foreningen for El og It Bedriftene, beskriver en sammensatt situasjon:

– Bransjen vår har for tiden alle mann i arbeid og vi forsøker å se positivt på fremtiden, men boligmarkedet er vår største utfordring for øyeblikket. Dette er et område som mange steder har stoppet helt opp, og det merker vi naturligvis konsekvensene av, sier han.

Selv om det er noe turbulens på markedsplassen, er det viktig for Nelfo og medlemsbedriftene å sikre rekrutteringen.

– Vi jobber for å få til inntak av lærlinger som normalt og motivere dem som ennå ikke har gjort avtale om læreplassgarantier om å gjøre det. De senere årene har vi jobbet for å få bransjen til å inngå forhåndsavtaler så tidlig som mulig. Det  ser vi nå gode resultater av, påpeker Røst.

Til tross for mørke skyer i horisonten, ser mange bedrifter også muligheter for fremtiden, spesielt i forbindelse med potensielle prosjekter knyttet til Forsvaret samt behovet for flyktningeboliger.