First Scandinavia ble Månedens Bedrift for april 2022

Publisert

Fra høyre: Konseptleder for Newton Rigmor Angler, stifter av First Scandinavia Per-Arild Konradsen, Jan Palmers (digitalt), NHOs direktør for kompetanse og innovasjon Rebekka Borsch og regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen.

First Scandinavia er en stiftelse som gir et viktig bidrag til samfunnet gjennom sine tjenester som stimulerer, motiverer og inspirerer unges interesse for naturvitenskap, tekniske- og matematiske fag –som er viktig for at vi i fremtiden skal få tak i nok teknisk kompetanse. Newton-rom og First Lego League er First Scandinavias mest kjente og synlige prosjekter -som engasjerer barn og unge til å selv være drivkraften for vitenskap og innovasjon.

Prisen ble denne gangen overrekket av NHOs direktør for kompetanse og innovasjon Rebekka Borsch under et stort møte hos First Scandinavia. Det ble en flott overraskelse og en fin avslutning på dagen.

Kort om First Scandinavia

Gründeren bak er Per-Aril Konradsen som startet stiftelsen på slutten av år 2000, og har hovedkontoret sitt i Bodø. I dag står det 44 permanente Newton-rom og et utvalg mobile rom i Norge, i tillegg til noen fordelt i Europa og er nå på vei til å ta verden med storm. Som en stiftelse er ikke målet å tjene penger fra brukerne; de unge lovende, og for å få det til å gå rundt er de helt avhengig av støtte og samarbeid med de offentlige og private partnere.

Offentlig-privat samarbeid

First Scandinavia viser styrken av et godt offentlig-privat samarbeid, og hvordan deres tjenester kan supplere offentlige tilbud slik at enda flere unge får en god opplevelse med realfag og prosjektarbeid. Stiftelsen leverer et viktig bidrag til våre lokalsamfunn, de tar en aktiv rolle i å motivere og inspirere morgendagens helter og er med på å skape en varig endring i utdanningsløpet slik vi kjenner det fra før. Det er derfor deres arbeid gjennom det offentlig-private samarbeidet er så viktig, og har i mange år fått tildelt midler gjennom statsbudsjettet som en bidragsgiver til samfunnet.

Samfunnsutvikling og bærekraftmål

Det er godt å se en nordnorsk stiftelse ta en så viktig rolle i samfunnsutviklingen, og man ser kontinuitet gjennom deres arbeid. De gjenspeiler godt de bærekraftmålene de har satt seg hvor de i tillegg til hovedmålet (4) god utdanning, legger vekt på (5) likestilling, (10) mindre ulikheter, (8) anstendig arbeid og økonomisk vekst, (9) innovasjon og infrastruktur, (11) bærekraftige byer og lokalsamfunn, og (17) samarbeid for å skape morgensdagens samfunn.

Former fremtidens helter

Løsningene stiftelsen leverer er med på å tilby alle barn og unge like mulighet med realfag, og i fremtiden er vi helt avhengig av flere med realfagsforståelse når vi vet verden blir mer teknologisk. At en nordnorsk stiftelse kan være med å minske ulikhetene hos unges forhold til realfag, kan på sikt inspirere flere til å velge tekniske utdanninger som bedriftene allerede nå etterspør og som vi vet blir viktigere slik utviklingen går.

Det er derfor veldig givende å gi FIRST Scandinavia prisen Månedens Bedrift for april 2022!