Forsvarets milliardsatsing: Store muligheter for nordnorsk næringsliv

Publisert

Viktig for Nord-Norge: NHO i Nord-Norge mener regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret markerer et skritt i riktig retning. Her KNM Otto Sverdrup i NATO-øvelsen Nordic Response 24. Foto: Catharina Molland Dale/Forsvaret

Forsvarets langtidsplan (LTP) lover godt for Nord-Norge. Med en historisk økning i forsvarsbudsjettet med 600 milliarder kroner over de neste tolv årene, ser NHO Nordland og NHO Arktis store muligheter for næringslivet i landsdelen.

– Regjeringens forslag til ny LTP markerer en tydelig styrking av Forsvaret i hele Norge, og Nord-Norge er på ingen måte glemt. Økte investeringer i personell, utstyr og infrastruktur i landsdelen utgjør et svært tydelig signal om regionens betydning i både nasjonal og internasjonal sammenheng.

Det sier Hans Christian Hansson, regiondirektør i NHO Nordland. I likhet med regiondirektør Sigrid Ina Simonsen i NHO Arktis mener han planen er et skritt i riktig retning.

– Dette er et dokument som kan stå seg over mange år, også under skiftende regjeringer, konstaterer Simonsen.

For NHO-fellesskapet i Nord-Norge representerer planen en unik sjanse til å styrke det lokale næringslivet.

– Dersom planen blir vedtatt omtrent slik den er fremlagt, åpner det betydelige muligheter for nordnorske bedrifter. Vårt mål er at lokale leverandører skal være foretrukne samarbeidspartnere for Forsvaret, sier Hansson.

Historisk satsning

Langtidsplanen inkluderer betydelige tiltak som vil ha direkte innvirkning på Nord-Norge, blant annet en forsterkning av Hæren og Heimevernet, nye fregatter og ubåter for Sjøforsvaret, samt en historisk satsing på luftvern og cyberforsvar.

Tiltakene er ikke bare viktige for forsvarsevnen, men også som drivere for teknologisk utvikling og innovasjon. Blant annet skal Andøya utvikles til base for langtrekkende droner og slik bli et nav i den videre utviklingen av Forsvarets romvirksomhet.

– Forsvaret er en viktig premissleverandør for den bredere samfunnsutviklingen i landsdelen vår. Økte investeringer i Forsvaret kan derfor også styrke den sivile infrastrukturen og innovasjonskraften, understreker Sigrid Ina Simonsen.

Planen inkluderer en betydelig økning i antall vernepliktige og ansatte i Forsvaret, som igjen vil øke behovet for varer og tjenester i regionen. NHO peker spesielt på mulighetene dette gir for små og mellomstore bedrifter til å inngå i leverandørkjeden til Forsvaret.

– Vi har sterk tro på at Forsvarets økte tilstedeværelse og investeringer vil skape ringvirkninger som går langt utover de direkte økonomiske effektene. Et godt samarbeid mellom forsvaret og det private næringslivet som leverandører av varer og tjenester vil gi  jobbskaping, bosetting og ikke minst økt trygghet for regionen, utdyper Simonsen.

Inviterer til seminar

For å bidra til å utnytte mulighetene fullt ut planlegger NHO Nordland og NHO Arktis å arrangere et digitalt seminar med bedrifter, politikere og viktige interessenter.

Målet er å diskutere hvordan det lokale næringslivet skal være best mulig posisjonert for å konkurrere om Forsvarets kontrakter fremover.

– Vår rolle er å sørge for at våre medlemmer, de nordnorske bedriftene, forstår hva denne satsningen betyr og hvordan de kan gripe mulighetene som kommer, sier Hansson.

Sigrid Ina Simonsen poengterer at hun forventer at Forsvaret bruker innkjøpsmakten med kløkt.

– Det hersker ingen tvil om at Forsvaret også i de kommende tiårene vil være en toneangivende og viktig aktør i den nordnorske økonomien. Levende lokalsamfunn i hele landsdelen er også et viktig aspekt ved beredskapen, presiserer hun.